Concert- en feestzaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Baasrode
Straat Theodoor Vermylenstraat
Locatie Theodoor Vermylenstraat 17, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Concert- en feestzaal

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Fabriekswijk Vermylen: concertzaal en wijkkapel

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd monument bij ministerieel besluit van 5 januari 2004. Aanvankelijk concertzaal en feestzaal, opgericht door het bedrijf Vermylen, gekadastreerd als nieuwbouw in 1908, onderdeel van de aparte fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf Vermylen (zie straatnota). Gelegen op de hoek met de straat genaamd Hof ten Rode. Volgens het opschrift op de herinneringssteen in de zijgevel aan de pleinzijde in 1954 als wijkkapel ingezegend en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, heden zonder bestemming. De eigenlijke zaal bezit een langgerekte rechthoekige vorm onder pannen zadeldak met wellicht later toegevoegd dakklokje. Dit volume wordt voorafgegaan door een hogere voorbouw die toegang verleent tot de zaal, typologisch opgevat als een hoekhuis met centrale deur tussen brede benedenvensters. Volgens mondelinge bron zou dit huis als een soort van parochiaal centrum of wijkontmoetingsruimte hebben gefunctioneerd en later volledig als woning in gebruik genomen. Het geheel is gekenmerkt door gevels in rode baksteenbouw met knipvoegen contrasterend met grijs kleurige elementen van verschillend materiaal: breuksteen in de sokkel, hardstenen lijsten en dorpels en voorts vooral decoratief verwerkte gesinterde baksteen. De regelmatige gevelgeleding door geblokte lisenen en toepassing van een zelfde type muuropeningen verleent de constructie enigszins de allure van een gebouw met openbare functie.

Het interieur van de zaal bewaart een bepleisterde zoldering met de vorm van een spiegelgewelf op twee rijen van opvallende versierde neoclassicistische consoles; zij zetten aan boven de pilasters die de lange zijwanden ritmeren en van versierde kapitelen voorzien zijn. De tribune achteraan met houten leuning werd later als oksaal van de kapel benut.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling RO Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Theodoor Vermylenstraat

Theodoor Vermylenstraat (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.