Metaalfabriek Ateliers de constructions de Baesrode

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Baasrode
Straat Theodoor Vermylenstraat
Locatie Theodoor Vermylenstraat 20, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Metaalfabriek Ateliers de constructions de Baesrode

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

omvat de bescherming als monument Metaalfabriek Ateliers de constructions de Baesrode: fabriekshal en straatgevel
gelegen te Theodoor Vermylenstraat 20 (Dendermonde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiemetaalfabrieken
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Beschermd monument bij ministerieel besluit van 5 januari 2004. De voormalige bedrijfsgebouwen van de "Ateliers de constructions de Baesrode" van de NV Vermylen, waar allerhande metalen constructies geproduceerd werden, zijn gelegen tussen de huizenrij nummers 4-18 en nummers 24-36, als onderdeel van de aparte fabriekswijk met woningbouw gerealiseerd door het bedrijf Vermylen (zie straatnota). De indrukwekkende rechthoekige fabriekshal van 1907 paalt met een hoge kopgevel aan de straat. Bij de stompe puntgevel van de hal aan de straatzijde sluit rechts een lage lange lijstgevel aan van de latere bedrijfsuitbreidingen (1909-1911). De gevelwand bezit de typische bouwkarakteristieken eigen aan de industriële architectuur van die tijd: baksteenbouw geritmeerd door lisenen, spaarvelden met boogfriezen en doorlopende natuurstenen sokkel in van hardsteen en breuksteen, aansluitend bij die van de huizenrij nummers 4-18. Twee gietijzeren ankers, decoratief uitgewerkt in ruitvorm en met bout, op één van de middelste lisenen, dragen de letters "V M" verwijzend naar Vermylen. De oorspronkelijke muuropeningen zijn nog herkenbaar, maar thans deels of volledig gedicht. De voorgevel van de hoge fabriekshal is met knipvoegen uitgevoerd: in de geveltop zit een omlijst rond venster met behouden tracering. De binnenruimte is een illustratie van vroeg 20ste-eeuwse industriële ijzeren skeletbouw met geklinknagelde stijlen en liggers en ijzeren spanten. De oorspronkelijke rolbrug die over de hele lengte van de grote hal rolt over twee blinde liggers bleef bewaard.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Theodoor Vermylenstraat

Theodoor Vermylenstraat (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.