Wegkruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Oudegem
Straat Hoekstraat
Locatie Hoekstraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Wegkruis

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegkruis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan de zuidzijde van de straat, tussen nummer 25 en nummer 31, in de richting van Schoonaarde, bevindt zich een 19de-eeuws ongevallenkruis of memoriekruis. Dit solitair wegkruis paalt aan de straat en staat in de wegberm aan de gracht. Volgens het opschrift werd het opgericht ter herdenking van Benoit (Benedictus) Bauwens, die volgens mondelinge overlevering hier met paard en kar op 64-jarige leeftijd verongelukte. Zijn nabestaanden lieten op de plaats van het ongeluk het herdenkingskruis oprichten. Rond 1989 werd het wegkruis door werken aan de gracht ernstig beschadigd en in enkele stukken gebroken. Het kruis is vervolgens tijdelijk verplaatst geweest tot het na restauratie door Johan Joos in 1999 op enkele meters van de oorspronkelijke plaats werd heropgericht.

Het kruis van blauwe hardsteen heeft een totale hoogte van circa 195 centimeter, bovengronds 153 centimeter. Om stabiliteitsredenen is het onderaan voorzien van een brede basis in de vorm van een afgeschuinde horizontale balk. Op het snijpunt van de kruisarmen werd een laurierkrans met afhangende linten in reliëf aangebracht met daaronder de inscriptie "Den 29 meert 1838/ is alhier overleden/ den eerzaemen/ Benoit Bauwens/ Geboortig van/ Berlaere/ in huwelyk met/ Joufferouw/ P. Van Driessche/ inwoonders/ van Schoonaerde", een ingekerfd doodshoofd boven twee gekruiste beenderen en de letters B.V.D.Z.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A. 1999: Het ongevallenkruis van Oudegem in ere hersteld, Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare XVII.2, 49-50.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oudegem

Oudegem (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.