erfgoedobject

Wegkruis

bouwkundig element
ID: 48894   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48894

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Wegkruis
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wegkruis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Aan de zuidzijde van de straat, tussen nummer 25 en nummer 31, in de richting van Schoonaarde, bevindt zich een 19de-eeuws ongevallenkruis of memoriekruis. Dit solitair wegkruis paalt aan de straat en staat in de wegberm aan de gracht. Volgens het opschrift werd het opgericht ter herdenking van Benoit (Benedictus) Bauwens, die volgens mondelinge overlevering hier met paard en kar op 64-jarige leeftijd verongelukte. Zijn nabestaanden lieten op de plaats van het ongeluk het herdenkingskruis oprichten. Rond 1989 werd het wegkruis door werken aan de gracht ernstig beschadigd en in enkele stukken gebroken. Het kruis is vervolgens tijdelijk verplaatst geweest tot het na restauratie door Johan Joos in 1999 op enkele meters van de oorspronkelijke plaats werd heropgericht.

Het kruis van blauwe hardsteen heeft een totale hoogte van circa 195 centimeter, bovengronds 153 centimeter. Om stabiliteitsredenen is het onderaan voorzien van een brede basis in de vorm van een afgeschuinde horizontale balk. Op het snijpunt van de kruisarmen werd een laurierkrans met afhangende linten in reliëf aangebracht met daaronder de inscriptie "Den 29 meert 1838/ is alhier overleden/ den eerzaemen/ Benoit Bauwens/ Geboortig van/ Berlaere/ in huwelyk met/ Joufferouw/ P. Van Driessche/ inwoonders/ van Schoonaerde", een ingekerfd doodshoofd boven twee gekruiste beenderen en de letters B.V.D.Z.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A. 1999: Het ongevallenkruis van Oudegem in ere hersteld, Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare XVII.2, 49-50.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wegkruis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48894 (Geraadpleegd op 21-09-2020)