erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
48961
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48961

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkstraat
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Opmerkelijk complex gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw, op twee samengevoegde percelen, in opdracht van Ridder Oscar Schellekens (1843-1930) die zich in 1871 als advocaatpleitbezorger in Dendermonde was komen vestigen. Het gebouw brandde uit in 1914, maar werd terug bewoonbaar gemaakt. Tussen 1920 en 1927 vorderde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de woning van Schellekens op om er de Rechtbank van Eerste Aanleg te vestigen tot dat het nieuwe Justitiepaleis gebruiksklaar was. Deze verbonden er zich tevens toe de woning te laten herstellen. Tot voor een tiental jaar werd het gebouw als bankkantoor gebruikt met de directeurswoning op de bovenverdieping.

Deze monumentale onderkelderde woning in neorenaissancestijl telt vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak afgelijnd door een houten kroonlijst met tandlijst en klossen op blauw hardstenen consoles. Het gevelontwerp wordt verlevendigd door kleurig materiaalgebruik van baksteen afgewisseld met blauwe hardsteen in de deur- en vensteromlijstingen, de diamantkopvormige spiegels onder de vensters, de waterlijsten en de plint. De evenwichtige gevelopbouw heeft centraal een hoger oplopende venstertravee onder een pseudofronton die gemarkeerd wordt door geriemde hoeklisenen met op de bel-etage een balkon met siersmeedwerk op massieve voluutvormige consoles. De rechthoekige vensters met siersluitsteen zijn op de begane grond voorzien van diefijzers, de grote dito poort van vernieuwd houtwerk.

De muuropeningen van de gecementeerde achtergevel werden gewijzigd en een uitbouw ter hoogte van de vroegere serre werd toegevoegd.

Interieur

De poort verleent toegang tot de verhoogde begane grond waarin vroeger het bankkantoor was ondergebracht. De bovenverdiepingen werden als woonplaats voor de directeur gebruikt. In de kelder met troggewelven die ooit bestemd was als kelderkeuken en vervolgens als archiefruimte en opslagruimte voor de verwarmingsketel, trof men de rest van een waterput aan.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • SCHELLEKENS E., Levensschets van Ridder Oscar Schellekesn, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 5, 1980-81, p. 141-160.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 95.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 21.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48961 (Geraadpleegd op )