Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 57, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkstraat

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als stadsgezicht bij MB van 10.12.2003.

Opmerkelijk complex gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw, op twee samengevoegde percelen, in opdracht van Ridder Oscar Schellekens (1843-1930) die zich in 1871 als advocaatpleitbezorger in Dendermonde was komen vestigen. Het gebouw brandde uit in 1914, maar werd terug bewoonbaar gemaakt. Tussen 1920 en 1927 vorderde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de woning van Schellekens op om er de Rechtbank van Eerste Aanleg te vestigen tot dat het nieuwe Justitiepaleis gebruiksklaar was. Deze verbonden er zich tevens toe de woning te laten herstellen. Tot voor een tiental jaar werd het gebouw als bankkantoor gebruikt met de directeurswoning op de bovenverdieping.

Deze monumentale onderkelderde woning in neorenaissancestijl telt vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak afgelijnd door een houten kroonlijst met tandlijst en klossen op blauw hardstenen consoles. Het gevelontwerp wordt verlevendigd door kleurig materiaalgebruik van baksteen afgewisseld met blauwe hardsteen in de deur- en vensteromlijstingen, de diamantkopvormige spiegels onder de vensters, de waterlijsten en de plint. De evenwichtige gevelopbouw heeft centraal een hoger oplopende venstertravee onder een pseudofronton die gemarkeerd wordt door geriemde hoeklisenen met op de bel-etage een balkon met siersmeedwerk op massieve voluutvormige consoles. De rechthoekige vensters met siersluitsteen zijn op de begane grond voorzien van diefijzers, de grote dito poort van vernieuwd houtwerk.

De muuropeningen van de gecementeerde achtergevel werden gewijzigd en een uitbouw ter hoogte van de vroegere serre werd toegevoegd.

Interieur. De poort verleent toegang tot de verhoogde begane grond waarin vroeger het bankkantoor was ondergebracht. De bovenverdiepingen werden als woonplaats voor de directeur gebruikt. In de kelder met troggewelven die ooit bestemd was als kelderkeuken en vervolgens als archiefruimte en opslagruimte voor de verwarmingsketel, trof men de rest van een waterput aan.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • SCHELLEKENS E., Levensschets van Ridder Oscar Schellekesn, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde reeks, deel 5, 1980-81, p. 141-160.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 95.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 21.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.