erfgoedobject

Gemeentehuis Baasrode

bouwkundig element
ID
48968
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48968

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis van Baasrode, heden dienstencentrum.

Het gemeentehuis werd circa 1860 naar ontwerp van bouwkundige J. Saeys gerealiseerd. De nu gedichte linkerpoort gaf toegang tot de intussen verdwenen achterliggende gemeenteschool. Volgens het kadasterarchief werd een aanvankelijk schoolgebouw in 1864 gereconstrueerd tot een gebouw haaks achter het gemeentehuis dat klaslokalen voor jongens en meisjes bevatte. De meisjes konden de schoollokalen bereiken via de rechter poort van het gemeentehuis. Een muur deelde de speelplaats eveneens in twee. In 1910 werd, gelijktijdig met de aankoop van de aanpalende woning door de gemeente (nummer 100 A), de uitbreiding van de school met nieuwe gebouwen achter dit huis geregistreerd. Huidige gemeenteschool gelegen aan Molenberg 9. Een intussen verdwenen kleine uitbouw tegen de achtergevel van het gemeentehuis deed dienst als washuis en houtopslagplaats.

Het gemeentehuis grenst aan de straat. De noordelijke zijgevel paalt deels aan de meer naar achter gelegen pastorie (nummer 98); de zuidelijke zijgevel grenst deels aan de voormalige onderwijzerswoning van de vroegere gemeenteschool, thans buitenschoolse opvang (nummer 100A). In de jaren 1960 werden onder leiding van architect J.P. Carels verbouwingswerken aan het gemeentehuis uitgevoerd. Het betrof hoofdzakelijk herinrichtingswerken en aanpassingen van het interieur.

Het voormalige gemeentehuis van Baasrode is typologisch en stilistisch verwant aan de neoclassicistische woningbouw van omstreeks 1860. Opgebouwd als dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen met mezzanino onder schilddak (kunstleien). Gewitte gepleisterde voorgevel waarvan het huidig uitzicht grotendeels overeenstemt met het oorspronkelijke plan van 1860. Symmetrisch opgebouwde lijstgevel op een hardstenen plint met rechthoekige muuropeningen met afgeronde hoeken en horizontaal geleed door cordonlijsten, hoofdgestel met mezzaninovensters met uitgeholde hoeken en een houten kroonlijst op uitgelengde en versierde modillons. Verlevendigd door de licht uitspringende deurtraveeën benadrukt door afgevlakte bossage. Centraal middenrisaliet verfraaid met sierlijk gesmeed ijzeren balkon boven hoofdtoegang gevat in hardstenen omlijsting met bossage. Vensters met eigentijdse afgeronde bovenhoeken en bewaarde raamkozijnen met schelpmotief op de tussendorpel.

De achtergevel en blinde zijgevels werden voorzien van een beraping. De achtergevel met overeenstemmende openingen, waarvan de rechthoekige omlijste vensters op de begane grond van tralies voorzien zijn, halvenster rondboogvormig uitgewerkt.

Interieur. In de jaren 1960 sterk gewijzigd interieur. De klassieke dubbelhuisindeling met centrale gang met originele Engelse trap met geprofileerde trappaal en stenen bloktrede bleef echter behouden.

  • Stadsarchief Dendermonde, Gemeentearchief Baasrode, B 861 (plannen).
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, XVI-XVII, Gent, 253-255.
  • GIJSEN J. & SEGERS Y. 1997: Blik op Baasrode. Een eeuw dorpsgeschiedenis in woord en beeld 1850-1950, Nieuwkerken-Waas, 48, 50.
  • (STROOBANTS) A. 1995: Dendermonde. Gemeentehuizen, in Brochure Open Monumentendag, Dendermonde.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis Baasrode [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48968 (Geraadpleegd op )