Notariskantoor

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Leopold II-laan
Locatie Leopold II-laan 13, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Katoenfabriek L. Gorus-De Block: notariskantoor

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Notariskantoor

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 5 januari 2004. Op deze plaats, palend aan de straat, werd volgens kadastergegevens omstreeks 1897 een gebouw opgericht door de nieuwe eigenaar notaris Van Dorpe. Het pand hoorde bij de voormalige directeurswoning van L. Gorus-De Block en was bestemd als bureel. In 1912 ging het geheel over in handen van notaris Van Hemelrijck-De Ridder. Mogelijk werd de woning na de Eerste Wereldoorlog gerenoveerd of herbouwd door bouwkundige F. Van Hemelryck, zoals de gevelsteen laat vermoeden. Later werd het pand gebruikt door notaris D’Hooghe-De Wilde. Tot 1987 maakte het gebouw deel uit van het kasteeldomein, thans privéwoning.

Het voormalige notarisbureel is opgetrokken in neotraditionele stijl, analoog aan nummer 11, met kenmerkend materiaalgebruik. Het betreft een pand in baksteen met imitatiezandsteen in de banden, kruisvensters, ontlastingsbogen, plint in breuksteenverband en sierankers met twee trapgevels aan de straat- en tuingevel en dito dakkapelletje aan de zijgevel. Het werd opgevat als een diephuis met de nok loodrecht ten opzichte van de straat. Boven het gedeelde bovenlicht van de voordeur is er een nis met een Heilig Hartbeeldje.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dendermonde

Dendermonde (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.