Burgerhuis De Schouder

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 18, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Schouder

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in de rij met café "Den Ommeganck". Voorgevel binnen beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996.

Voormalig woonhuis "De Schouder", voor het eerst vermeld in 1375, in de 17de eeuw verbouwd tot Leenhof van het Land van Dendermonde en tot gevangenis. Vermoedelijk op het einde van de 18de eeuw geveltop verwijderd en woning verbouwd tot een huis met een bepleisterde lijstgevel. Circa 1800 zetel van de Academie voor Schone Kunsten. Volgens kadastergegevens en de Poppkaart bevond zich hier in de eerste helft van de 19de eeuw, samen met het aanpalende pand (nr. 19) een privéschool voor meisjes. In de jaren 1860 wordt het volume omgebouwd tot café-restaurant "Den Alcazar", in 1953 veranderd in "Den Ommeganck" en daarna ontpleisterd.

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder bedaking in kunstleien. Nieuwe gootlijst. Ontpleisterde bakstenen lijstgevel met sporen van witte natuurstenen banden. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk in kleinhouten (deels vernieuwde bovenlichten). Dorpels, kordonlijst en daklijst uit blauwe hardsteen. Verbouwde pui met roodgeschilderd houtwerk, grote vensters met bovenlicht in glas in lood met afbeelding van geometrische figuren.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 85.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 16-19.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.