Neotraditioneel burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neotraditioneel burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wederopgebouwd burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis, thans taverne "Charles Quint". Beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

De woning maakte vroeger deel uit van een ensemble van drie (nu nummer 25-26-27) daterend van circa 1850. Elk gebouw telde twee of drie bouwlagen en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken. Het betroffen drie bepleisterde lijstgevels met doorlopende rondboogvensters op de bel-etage, en met rechthoekige vensters op de begane grond en de hoogste verdieping.

Op deze plaats bevond zich vroeger het huis "De Sterre" (1375) waarvan traditioneel wordt aangenomen dat hier op 4 oktober 1566 het zogenaamde Eedverbond der Edelen werd gesloten. Dit bleek uit een marmeren plaat die in 1863 aan de gevel werd gehangen ter herinnering van dit feit. Voor 1914 was de woning eigendom van deurwaarder R. Neefs. Volledig vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en circa 1920-1922 heropgebouwd in neotraditionele stijl. Deze smalle woning in baksteenbouw met decoratieve accenten in witsteen (banden, monelen, voluten) op een plint in breuksteenverband vertoont de klassieke gevelopbouw met driezijdige erker onder bekronend balkon op de bel-etage. Een in- en uitgezwenkte geveltop met dakvenster en oculus herinnert aan de historische barokstijlen.

Binnenin. Muurschildering in medaillon met voorstelling van het vernielde bouwblok (Grote Markt nummer 33-38) en stadhuis in 1914; onderdaan opschrift "Het (...) werk van honderdtallen jaren/ werd op een dag vernield door woeste krygersscharen/ de vreugde van een stad verging in gloed en damp/ doch levensmoed bleef staan en overwon de ramp".

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 70-71.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.