erfgoedobject

Burgerhuis in neobarok

bouwkundig element
ID
49000
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49000

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis in neobarok
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen (nu nummer 25-26-27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken. Het betroffen drie bepleisterde lijstgevels met doorlopende rondboogvensters op de bel-etage, en met rechthoekige vensters op de begane grond en de hoogste verdieping. Voor 1914 was het burgerhuis eigendom van notaris Loos en voorheen van orgelmaker Em. Loret. Na de oorlogsvernieling van september 1914 werd de woning in opdracht van de eigenaar, burgemeester Alberic Van Stappen herbouwd in neostijl met klokgevel. Stadsarchitecten Alexis Sterck (Dendermonde) en Fernand de Ruddere (Dendermonde) ontwierpen circa 1920 dit fraaie herenhuis dat qua materiaalgebruik, bouwhoogte en vormgeving aansluit bij het pand nummer 26.

Woning van drie bouwlagen en traveeën onder een zadeldak met enkelhuisopstand en verhoogde begane grond. Tweeledige geveltop in neo-Brabantse-barokstijl met in het topstuk een oculus, en voorzien van een bekronend gebogen fronton. De bel-etage wordt benadrukt door een gevelbreed balkon met geometrisch hekwerk tussen balusters en deurvensters met verzorgd glas in lood, waarvan het motief wordt hernomen in de beglaasde voordeur.

 • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1920/57 (volume 2/57).
 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 70-71.
 • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neobarok [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49000 (Geraadpleegd op 09-05-2021)