Burgerhuis in neobarok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 27, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Burgerhuis in neobarok

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen (nu nummer 25-26-27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken. Het betroffen drie bepleisterde lijstgevels met doorlopende rondboogvensters op de bel-etage, en met rechthoekige vensters op de begane grond en de hoogste verdieping. Voor 1914 was het burgerhuis eigendom van notaris Loos en voorheen van orgelmaker Em. Loret. Na de oorlogsvernieling van september 1914 werd de woning in opdracht van de eigenaar, burgemeester Alberic Van Stappen herbouwd in neostijl met klokgevel. Stadsarchitecten Alexis Sterck (Dendermonde) en Fernand de Ruddere (Dendermonde) ontwierpen circa 1920 dit fraaie herenhuis dat qua materiaalgebruik, bouwhoogte en vormgeving aansluit bij het pand nummer 26.

Woning van drie bouwlagen en traveeën onder een zadeldak met enkelhuisopstand en verhoogde begane grond. Tweeledige geveltop in neo-Brabantse-barokstijl met in het topstuk een oculus, en voorzien van een bekronend gebogen fronton. De bel-etage wordt benadrukt door een gevelbreed balkon met geometrisch hekwerk tussen balusters en deurvensters met verzorgd glas in lood, waarvan het motief wordt hernomen in de beglaasde voordeur.

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1920/57 (volume 2/57).
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 70-71.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.