Apotheek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 28, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Apotheek

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis, thans apotheek Derveaux. Beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Begin 19de-eeuws burgerhuis volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van de 14de-eeuwse herberg "De Hert" (1375). Circa 1828 ingericht als apotheek Bruylant – Van Aerde door apothekerszoon Franciscus Henricus Bruylant. Begin de jaren 1880 overgenomen door apotheker Fr. Roman, woonachtig in de Kerkstraat nr. 16 en in 1943 door apotheker A. Derveaux. De huidige apotheek Derveaux werd in 1998 volledig heringericht, het gebouw behield evenwel het 19de-eeuwse voorkomen. Het betreft een sobere bepleisterde lijstgevel met schijnvoegen die zorgt voor afwisseling met de overheersende wederopbouwarchitectuur in bak- en natuursteen. De gevelopbouw met enkelhuisopstand wordt geritmeerd door de rechthoekige omlijste vensteropeningen die op de bovenverdieping van kleine balustrades en op de begane grond van verzorgde rolluikkasten zijn voorzien. Het hoofdgestel wordt traditioneel uitgewerkt met een kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons. Vernieuwd schrijnwerk. Een fraaie maar sobere voordeur met sierlijk smeedwerk gevat in een hardstenen omlijsting op neuten en kroonlijst verleent toegang tot de vernieuwde apotheek.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.
  • STROOBANTS A., Van apotheek Bruylant tot apotheek Derveaux, in Cronycke, Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 22, januari 2004, p. 4-5.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 16-19.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.