erfgoedobject

Apotheek

bouwkundig element
ID: 49001   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49001

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Apotheek
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Burgerhuis, thans apotheek Derveaux. Beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Begin 19de-eeuws burgerhuis volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van de 14de-eeuwse herberg "De Hert" (1375). Circa 1828 ingericht als apotheek Bruylant – Van Aerde door apothekerszoon Franciscus Henricus Bruylant. Begin de jaren 1880 overgenomen door apotheker Fr. Roman, woonachtig in de Kerkstraat nr. 16 en in 1943 door apotheker A. Derveaux. De huidige apotheek Derveaux werd in 1998 volledig heringericht, het gebouw behield evenwel het 19de-eeuwse voorkomen. Het betreft een sobere bepleisterde lijstgevel met schijnvoegen die zorgt voor afwisseling met de overheersende wederopbouwarchitectuur in bak- en natuursteen. De gevelopbouw met enkelhuisopstand wordt geritmeerd door de rechthoekige omlijste vensteropeningen die op de bovenverdieping van kleine balustrades en op de begane grond van verzorgde rolluikkasten zijn voorzien. Het hoofdgestel wordt traditioneel uitgewerkt met een kroon- en tandlijst op uitgelengde modillons. Vernieuwd schrijnwerk. Een fraaie maar sobere voordeur met sierlijk smeedwerk gevat in een hardstenen omlijsting op neuten en kroonlijst verleent toegang tot de vernieuwde apotheek.

 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.
 • STROOBANTS A., Van apotheek Bruylant tot apotheek Derveaux, in Cronycke, Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 22, januari 2004, p. 4-5.
 • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 16-19.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Grote Markt

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Apotheek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49001 (Geraadpleegd op 13-08-2020)