Hoekhuis met café Sint-Joris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Kerkstraat
Locatie Grote Markt 38, Kerkstraat 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Café Sint-Joris

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met café Sint-Joris

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Stijlneotraditioneel
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Café "Sint-Joris", beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Hoekhuis dat het huizenblok nummer 33-38, dat na de totale vernieling in 1914 door de stad heropgebouwd werd in neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920, ten oosten afsluit. Het huidige hoekhuis met Justitieplein en Kerkstraat, gekend als café "Sint-Joris" bevindt zich op de plaats van de vroegere herberg "De Zak" (1545) of "Sint-Joris" (1599). Tot het begin van deze eeuw was het een bepleisterde lijstgevel die nog voor 1914 in neobarokstijl werd herbouwd en bekend stond als het "Sint-Joris-Ouderlingenhuis" van juffrouw Josephine Verstrepen. Om het Justitieplein te kunnen vergroten werd het aanpalende hoekhuis (nummer 39) met 17de-eeuwse trapgevel, eertijds gekend als "De Groote Zak" (1556), "De Trapkens" (1586) en "Het Visschershuis" (19de eeuw) na de Eerste Wereldoorlog niet meer heropgebouwd. Bij de heropbouw werd nummer 38 bijgevolg omgevormd tot een driegevelwoning die nu het marktplein markeert.

De voormalige herberg is opgetrokken op een T-vormig perceel in neotraditionele bak- en zandsteenstijl met verspringende trapgevels en verwerking van Euvillesteen in de banden, neg- en hoekblokken, kruisvensters, plint en dergelijke In hetzelfde materiaal werd op de gevelhoek aan de Grote Markt een opvallende nis uitgewerkt met Sint-Jorisbeeld onder baldakijn boven een gesmeed ijzeren uithangbord.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • DE VLAMINCK A., De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen, (heruitgave) Staden, 1998.
  • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.