Kruis en kruisweg van het Westeindeken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Adegem
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat zonder nummer, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kruis en kruisweg van het Westeindeken

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kruis en kruisweg van het Westeindeken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 9 juni 2004.

Het veldkruis en de kruisweg zijn beeldbepalend gelegen in een rustig agrarisch landschap, op het kruispunt van vier straten in de wijk Balgerhoeke van Adegem en de buurt van de oude hoeve Malecote. In feite is de kruisweg gelegen op een smal met struiken en coniferen beplant perceel aan de Molenstraat en afbuigend naar Staalijzer, van de straat gescheiden door een gracht.

Na het overlijden van zijn nicht Mathilde Gimbercie (1 juni 1903) liet Aloys D’Hondt-Goethals, zoutzieder en wijnsteker uit Eeklo, een veldkruis oprichten op een stuk grond in het Westeindeke, nu wordt de straat Oosteindeke genoemd. Het kruis werd feestelijk ingewijd op 5 april 1905 door deken Hulpiau van Eeklo. Na het overlijden van zijn zuster Virginie op 31 oktober 1905 liet Aloys D’Hondt bij het veldkruis een volledige kruisweg oprichten door aannemer Borgonjon uit Adegem. De kruisweg werd ingewijd op zondag 23 september 1906 door de paters Gardianen van het klooster van Eeklo. Na het overlijden van de oprichter op 4 november 1921 werd de kruisweg en de bijbehorende grond aan de Adegemse kerkfabriek geschonken. De kruisweg groeide tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uit tot een bedevaartplaats. Het kruis en de kapelletjes werden grondig hersteld in 1947 en in 1978.

Het houten veldkruis staat op een zware arduinen blok, nog bevestigd door vier ijzeren staven. De arduinen blok is ook voorzien van een ingewerkt offerblokje en een ijzeren kandelaar. Het polychroom geschilderde beeld van de gekruisigde Christus in terracotta is beschermd door een houten luifel. Aan de straat staan naast het kruisbeeld dertien kruiswegstaties, het kruisbeeld zelf doet dienst als 12de statie. De zandstenen kapellen op bakstenen sokkel zijn uitgevoerd in neogotische stijl. De beglaasde nissen zijn voorzien van polychrome reliëfs uit het atelier van Mathias Zens (Gent). De eerste kapel bevat het opschrift "Zalige gedachtenis / van juffrouw / Virginie Marie D’Hondt".

  • NOTTEBOOM H., Wandeling door Adegem heen … Van de Molenstraat naar Raverschoot, in Ons Meetjesland, XIX, 1986, 1, p. 52-60.
  • NOTTEBOOM H., Adegem, in Het parochiale leven. In onze tijd …, deel 2, Maldegem, 1989, p. 125.
  • RYSERHOVE A., TONDAT R. & VAN CLEEMPUT P., Oud Adegem, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, nummer 19, 1968, p. 325-326.

Bron: -

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Adegem

Adegem (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.