erfgoedobject

Kruis en kruisweg van het Westeindeken

bouwkundig element
ID
49033
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49033

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het veldkruis en de kruisweg zijn beeldbepalend gelegen in een rustig agrarisch landschap, op het kruispunt van vier straten in de wijk Balgerhoeke van Adegem en de buurt van de oude hoeve Malecote. In feite is de kruisweg gelegen op een smal met struiken en coniferen beplant perceel aan de Molenstraat en afbuigend naar Staalijzer, van de straat gescheiden door een gracht.

Na het overlijden van zijn nicht Mathilde Gimbercie (1 juni 1903) liet Aloys D’Hondt-Goethals, zoutzieder en wijnsteker uit Eeklo, een veldkruis oprichten op een stuk grond in het Westeindeke, nu wordt de straat Oosteindeke genoemd. Het kruis werd feestelijk ingewijd op 5 april 1905 door deken Hulpiau van Eeklo. Na het overlijden van zijn zuster Virginie op 31 oktober 1905 liet Aloys D’Hondt bij het veldkruis een volledige kruisweg oprichten door aannemer Borgonjon uit Adegem. De kruisweg werd ingewijd op zondag 23 september 1906 door de paters Gardianen van het klooster van Eeklo. Na het overlijden van de oprichter op 4 november 1921 werd de kruisweg en de bijbehorende grond aan de Adegemse kerkfabriek geschonken. De kruisweg groeide tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uit tot een bedevaartplaats. Het kruis en de kapelletjes werden grondig hersteld in 1947 en in 1978.

Het houten veldkruis staat op een zware arduinen blok, nog bevestigd door vier ijzeren staven. De arduinen blok is ook voorzien van een ingewerkt offerblokje en een ijzeren kandelaar. Het polychroom geschilderde beeld van de gekruisigde Christus in terracotta is beschermd door een houten luifel. Aan de straat staan naast het kruisbeeld dertien kruiswegstaties, het kruisbeeld zelf doet dienst als 12de statie. De zandstenen kapellen op bakstenen sokkel zijn uitgevoerd in neogotische stijl. De beglaasde nissen zijn voorzien van polychrome reliëfs uit het atelier van Mathias Zens (Gent). De eerste kapel bevat het opschrift "Zalige gedachtenis/ van juffrouw/ Virginie Marie D’Hondt".

  • NOTTEBOOM H., Wandeling door Adegem heen … Van de Molenstraat naar Raverschoot, in Ons Meetjesland, XIX, 1986, 1, p. 52-60.
  • NOTTEBOOM H., Adegem, in Het parochiale leven. In onze tijd …, deel 2, Maldegem, 1989, p. 125.
  • RYSERHOVE A., TONDAT R. & VAN CLEEMPUT P., Oud Adegem, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, nummer 19, 1968, p. 325-326.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruis en kruisweg van het Westeindeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49033 (Geraadpleegd op 19-04-2021)