Teksten van Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Burgerhuis in neoclassicistische stijl (2017)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Hubens, naar een ontwerp door Ludovicus Joannes Alexander uit 1882. Deze aannemer was vermoedelijk in Antwerpen actief vanaf omstreeks 1875 tot minstens 1907.

Met een gevelbreedte van drie/twee traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een mansardedak (kunstleien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een hoge bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Een gevelbreed balkon op zware voluutconsoles, afgesloten met een fraaie ijzeren borstwering, markeert de bel-etage. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, in gedeeltelijk of volledig omlopende geriemde omlijsting, op de derde bouwlaag voorzien van lekdrempels op consooltjes. Klassiek hoofdgestel met gelede architraaf, fries met casementen en houten kroonlijst op klossen en tandlijst; dakkapel in houten omlijsting met driehoekig fronton.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1882#23.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202771 (geraadpleegd op 14-05-2021)


Burgerhuis (1979)

Enkelhuisje van drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (kunstleien); een dakkapel in houten omlijsting met driehoekig fronton. Second-empirestijl te dateren het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op hoge arduinen plint met twee keldermonden. Bel-etage met breed balkon op zware voluutconsoles afgesloten met fraaie gietijzeren leuning. Bovenvensters in gedeeltelijk of volledig omlopende geriemde omlijsting, op de derde bouwlaag voorzien van lekdrempels op consooltjes. Klassieke bekroning met gelede architraaf, fries met casementen en houten kroonlijst op klossen en tandlijst.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4905 (geraadpleegd op 14-05-2021)