erfgoedobject

Traditioneel diephuis met barokpoort

bouwkundig element
ID
4906
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4906

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een afgewolfd zadeldak (leien), uit het eerste kwart van de 17de eeuw. De huidige gecementeerde puntgevel gaat vermoedelijk terug op een oorspronkelijke trapgevel in bak- en zandsteenstijl, die in de loop van de 19de eeuw werd vereenvoudigd. Aangepaste rechthoekige bovenvensters met lekdrempel. Verankerde, tweeledige geveltop, met in de eerste geleding een rechthoekig drielichtvenster met lager middendeel, en in de top een rechthoekig venstertje. Verbouwde benedenvensters.

Merkwaardige rondboogpoort die als zij-ingang van de Sint-Augustinuskerk fungeert. Hardstenen omlijsting met geprofileerd beloop, sleutel en imposten, gevat in breed entablement van Toscaanse zuilen, architraaf, fries met trigliefen en gekorniste kroonlijst. Fraai gesculpteerde engelen in de zwikken. Benagelde houten vleugeldeur met fraaie gebeeldhouwde makelaar waarin het jaartal 1610, een Christusbeeldje en siermotieven.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Traditioneel diephuis met barokpoort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4906 (Geraadpleegd op 06-03-2021)