erfgoedobject

Godshuis Van der Biest

bouwkundig element
ID: 4923   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4923

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Godshuis Van Der Biest, heden gebruikt als gemeenschapsruimte voor de schuttersgilde "De Gulden Rinck". In 1504 gesticht voor behoeftige vrouwen door de huidevetter en schepen van de stad, Jan Van Der Biest, die hiervoor een gedeelte van zijn woning "De Leperick" afstond. Tot 1967 was het godshuis bewoond. Bij de dood van de stichter in 1505 werd de bouw van de kapel onmiddellijk aangevat met de zuidgevel (heden straatgevel) langs de vest gelegen; van die oorspronkelijke waarschijnlijk houten huisjes, is niets bewaard; huidige negentien woningen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopende pannen zadeldaken opgetrokken in 1855 (gevelsteen), gegroepeerd rondom een centraal, rechthoekig graspleintje met wasplaats in laatclassicistische stijl met bekronend driehoekig fronton.

Sobere, laat-gotische kapel van bak- en zandsteen op eenvoudig rechthoekig grondplan onder hoog oplopend leien zadeldak (nokrichting parallel aan de straat). Opmerkelijk goed bewaarde verankerde zuidgevel: vier brede spitsboogvensters met zandstenen kwarthol geprofileerde dagkanten en maaswerk in drielob; oorspronkelijke vooruitspringende bakstenen sokkel, waarin een speklaag, later weggebroken voor een arduinen plint. Dakkapel eveneens later weggenomen. Links korfboogpoort van hardsteen met geprofileerd beloop, waarvoor bouwtoelating van 1862 verving een eenvoudig zandstenen rondboogpoortje. De bakstenen west- en noordgevels, gedeeltelijk bepleisterd met talrijke latere aangebrachte doorbrekingen, die de oorspronkelijke ordonnantie deden verdwijnen; linkervenster in de noordgevel met sporen van een kruiskozijn.

Interieur, heden leeg en ontpleisterd, merkwaardig bevloerd met zandstenen tegels en blauwe hardstenen tegels in geometrisch patroon; prachtige zoldering met dwarse moerbalken, bewerkte sloefen en zandstenen consoles. Bijzonder zorgvuldig geconstrueerd en goed bewaard dakgebint.

  • GEUDENS E. 1889: Le compte moral de l'an XIII des hospices civils d'Anvers, Antwerpen, LXVIII.
  • S.N. 1970: Antwerpen die scone 2.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs : Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Falconrui
    Falconrui (Antwerpen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Godshuis Van der Biest [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4923 (Geraadpleegd op 25-05-2019)