Godshuis Van der Biest

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Falconrui
Locatie Falconrui 51, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Van Der Biest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Godshuis Van der Biest met kapel

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

Beschrijving

Voormalig Godshuis Van Der Biest, heden gebruikt als gemeenschapsruimte voor de schuttersgilde "De Gulden Rinck". In 1504 gesticht voor behoeftige vrouwen door de huidevetter en schepen van de stad, Jan Van Der Biest, die hiervoor een gedeelte van zijn woning "De Leperick" afstond. Tot 1967 was het godshuis bewoond. Bij de dood van de stichter in 1505 werd de bouw van de kapel onmiddellijk aangevat met de zuidgevel (heden straatgevel) langs de vest gelegen; van die oorspronkelijke waarschijnlijk houten huisjes, is niets bewaard; huidige negentien woningen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopende pannen zadeldaken opgetrokken in 1855 (gevelsteen), gegroepeerd rondom een centraal, rechthoekig graspleintje met wasplaats in laat-classicistische stijl met bekronend driehoekig fronton.

Sobere, laat-gotische kapel van bak- en zandsteen op eenvoudig rechthoekig grondplan onder hoog oplopend leien zadeldak (nokrichting parallel aan de straat). Opmerkelijk goed bewaarde verankerde zuidgevel: vier brede spitsboogvensters met zandstenen kwarthol geprofileerde dagkanten en maaswerk in drielob; oorspronkelijke vooruitspringende bakstenen sokkel, waarin een speklaag, later weggebroken voor een arduinen plint. Dakkapel eveneens later weggenomen. Links korfboogpoort van hardsteen met geprofileerd beloop, waarvoor bouwtoelating van 1862 verving een eenvoudig zandstenen rondboogpoortje. De bakstenen west- en noordgevels, gedeeltelijk bepleisterd met talrijke latere aangebrachte doorbrekingen, die de oorspronkelijke ordonnantie deden verdwijnen; linkervenster in de noordgevel met sporen van een kruiskozijn.

Interieur, heden leeg en ontpleisterd, merkwaardig bevloerd met zandstenen tegels en blauwe hardstenen tegels in geometrisch patroon; prachtige zoldering met dwarse moerbalken, bewerkte sloefen en zandstenen consoles. Bijzonder zorgvuldig geconstrueerd en goed bewaard dakgebint.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1862#435; Audio Visueel Archief, foto's FOTO-OF#16994, PB#2135-2137 en PB#3606.
  • GEUDENS E. 1889: Le compte moral de l'an XIII des hospices civils d'Anvers, Antwerpen, LXVIII.
  • S.N. 1970: Antwerpen die scone 2.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Falconrui

Falconrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.