erfgoedobject

Hessenhuis

bouwkundig element
ID: 4927   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4927

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hessenhuis
  Deze bescherming is geldig sinds 06-02-1936

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hessenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Op aanvraag van een groep kooplieden opgericht door de stadsmagistraat in 1563-1564 als "Coophuys", waar wagens konden gelost en geladen worden; kreeg vrij spoedig (circa 1570) de naam "Hessenhuis" naar de zogenaamde Hessenwagens en omwille van het drukke handelsverkeer met Zuid-Duitsland. Het gebouw deed later onder meer dienst als protestantse bidplaats, kazerne, brandweerpost, stadsmagazijn (magazijnen van de stadsmusea) en stadswerkplaats en tentoonstellingszaal.

Groot rechthoekig gebouw van tien bij negentien traveeën en twee bouwlagen onder omlopende gebogen zadeldaken (Vlaamse pannen) opgetrokken in traditionele stijl. Verankerde bakstenen lijstgevels op een hoge zandstenen sokkel verlevendigd met talrijke speklagen; steigergaten onder holronde natuurstenen daklijst onder een kroonlijst op houten klossen. Latere rechthoekige vensters in vlakke arduinen omlijstingen, rondboogvensters op de benedenverdieping van de voorgevel. Aan alle gevels rondboogpoorten in geblokte hardstenen omlijstingen met imposten en diamantkopsleutels in Cornelis Florisstijl (zie poortomlijstingen van het Stadhuis en van de voormalige Engelse pakhuizen Venusstraat 13-15). Hoektravee van oostgevel met kleine rondboogdeurtjes in zandstenen omlijsting (gedicht in eerste travee); soortgelijke deurtjes verdwenen aan de noordgevel (zie onderbreking in sokkel en sporen van omlijsting in rechter travee).

Interieur: centraal gedeelte: driebeukige halle onder afzonderlijke zadeldaken (nok loodrecht op hoofdgevel) met bewaarde oorspronkelijke steun- en moerbalken, op de eerste en tweede bouwlaag in de tweede helft van de 19de eeuw verstevigd met geklonken I-balken.

 • HAECK A. 1960: De Kerbinders van het Hessenhuis en de Hessenatie. Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse natie, Antwerpen.
 • HAECK A. 1977: Terugblik op het verleden. Antwerpen bouwt zijn Hessenhuis, Cornelis Floris 2, 4-16.
 • S.N. 1971: Antwerpen die scone 4.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs : Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Falconrui
  Falconrui (Antwerpen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hessenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4927 (Geraadpleegd op 24-05-2019)