Teksten van Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Burgerhuis in neoclassicistische stijl ()

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de zussen Isabella (of Charlotte) en Josephina Visschers en Jan Van Abbenij, naar een ontwerp door de architect Jos. Bascourt uit 1894. Tot het bouwproject behoorde ook een ‘vismagazijn’ achteraan op het perceel. Het pand werd 2007 gesloopt voor een nieuwbouwflat.

De woning Visschers-Van Abbenij behoort tot het vroege oeuvre van Jos Bascourt, die in 1887 zijn debuut had gemaakt met een burgerhuis voor zijn tante Marie-Eugenie Buelens aan de Markgravelei. De architect voerde op dat ogenblik een reeks opdrachten uit voor de Naamlooze Bouwmaatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in Zurenborg. Daartoe behoorden het eclectische "Café du Dôme" uit 1893 in de Grotehondstraat, en een van de meest opmerkelijke woninggroepen aan de voorname Cogels-Osylei, het monumentale "In de Sterre, de Sonne en de Mane" in neo-Vlaamserenaissance-stijl eveneens uit 1894. In tegenstelling tot deze exuberante architectuur, ontwierp Bascourt de onopvallende woning Visschers-Van Abbenij in een conventioneel neoclassicistisch idioom. Vanaf eind jaren 1890 zou de architect een pioniersrol vervullen bij de introductie van de art nouveau in Antwerpen.

Rijwoning van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (leien) met twee zinken oeils-de-boeuf, waarop een dakterras. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door kordonvormende lekdrempels, is de opstand opgebouwd uit regelmatige registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, omlijst op de bovenverdiepingen. De hoofdverdieping wordt geaccentueerd door balustraden en zware driehoekige frontons. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, ontsloten door de zijdelings ingeplante traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, waarachter de keuken annex pomphuis en wc, over de volledige diepte van de woning geflankeerd door de doorrij naar het vismagazijn.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1894#24.

Bron: -
Auteurs:  auteur niet publiek
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: auteur niet publiek: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202784 (geraadpleegd op )


Burgerhuis ()

Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leipannen) met twee oeil-de-boeufs in plastisch versierde omlijsting. Te dateren vierde kwart 19de eeuw. Neoclassicistisch bepleisterd en beschilderd lijstgeveltje op sokkel van arduin. Drie traveeën brede pui met schijnvoegen. Hoofdverdieping speciaal gemarkeerd door een balustrade onder, en een zwaar driehoekig fronton boven de vensters. Voorts, rechthoekige vensters en deur in verschillende omlijsting. Een klassiek entablement als bekroning.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  auteur niet publiek, auteur niet publiek, auteur niet publiek
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: auteur niet publiek; auteur niet publiek; auteur niet publiek: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4936 (geraadpleegd op )