erfgoedobject

Neoclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 4938   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4938

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze neoclassicistische burgerwoning werd gebouwd rond 1873 voor Philip Hebbelynck-Gress, "koffijschenker" wonende op de Statieplaats. De rechts aansluitende woning werd gebouwd voor Petrus Eeckhout-Hebbelynck, vermoedelijk familie. Beide woningen kennen ongeveer dezelfde gevelopbouw en gelijkaardige detaillering. Een bouwmeester is in geen van de dossiers vermeld.

De neoclassicistische woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, en is daarmee een voorbeeld van de standaard burgerhuizen die in de tweede helft van de 19de eeuw werden gebouwd. Ook de afwerking van de lijstgevel, bepleisterd en witgeschilderd, voorzien van kordonlijsten, doorlopende onderdorpels, rechthoekige muuropeningen en een houten kroonlijst op klossen en modillons, behoren tot het standaard palet aan gevelornamentiek. Op de eerste verdieping centraal een erker met bekronend balkon; het houtwerk is vernieuwd. De bovenvensters hebben een omlijsting met oren en een versierde sleutel. De begane grond werd volledig verbouwd tot winkelruimte.

Oorspronkelijk had de woning een achterhuis uitkomende in de Kipdorpvest 17, een indeling die we aan de pare zijde van de Frankrijklei bijna overal tegenkomen. De vrij ondiepe kavels komen uit in de parallel lopende Tabak- en Kipdorpvest en kregen daar achterhuizen met paardenstallen, koetshuizen of burelen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1873 # 259.
  • Archief van het kadaster, kadastrale legger, Antwerpen, 3de afdeling, artikel 2401.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neoclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4938 (Geraadpleegd op 21-02-2020)