erfgoedobject

Lindenhof

bouwkundig element
ID
49663
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49663
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Lindenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve nu zogenaamd 't Lindenhof, hoeve met losse bestanddelen, eertijds gelegen naast de in 1918 gesloopte Kruipuitmolen. Aan de straat afgesloten met ligusterhaag en ijzeren hek, bakstenen muur tussen het erf en de voormalige molensite. Boomgaard met notelaar voor het huis. Ten oosten, schuin ingeplante boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 18de eeuw. Verankerde en gecementeerde gevel, wit geschilderd op grijsgeschilderde plint. Getoogde vensters met T-ramen en witte persiennes. Rechthoekige deur gevat in een grijs geschilderde bakstenen omlijsting met neuten en kroonlijst. De zijgevels zijn gecementeerd. Ten zuiden, bakstenen dwarsschuur onder pannendak, met steekboogvormige poorten en deuren met rood-zwart gestreept houtwerk, uiterst rechts twee rechthoekige poorten.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

Het woonhuis werd ondertussen gesloopt en het hof werd verkaveld. De schuur is maar gedeeltelijk bewaard.

Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lindenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49663 (Geraadpleegd op )