erfgoedobject

Het Schip of Huis Happaert

bouwkundig element
ID: 4988   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4988

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee haaks gebouwde huizen. Nummer 25 zogenaamd "het Schip", gebouwd op een erf dat zich circa 1500 uitstrekte van de Kleine Markt tot aan de Bogaardestraat; oorspronkelijk lag de ingang aan de Hazengang (nu Kleine Markt 10). In 1562 werd aan de zuidkant van het erf de Happaertstraat getrokken, het nummer 23 aangebouwd en de hoofdingang naar de nieuwe straat verlegd. Tot de oorspronkelijke gedeelten van het huis behoren: de ingang aan de Hazengang, de gevels van de oostvleugel, de funderingen van de in 1845 gesloopte en gedeeltelijk herbouwde huis- of brandtoren, de voorgevel aan de Happaertstraat. Restauratie en werden uitgevoerd in de 19de eeuw en 1925. Eigenaar E. Van den Bosch liet in 1914 en 1922 het interieur verbouwen door de aannemer Jean Vanderstraeten, respectievelijk een 'galerie vitrée' en een traphal met rondboogarcade, haard en biljartzaal op de entresol. In 1971, oprichting in de tuin van de poortomlijsting en zuilenarcade afkomstig van het in 1968 gesloopte huis van Erasmus Quellin de Jongere (Happaertstraat 6).

Voorgevel Happaertstraat van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarin twee getrapte dakkapellen met schouderstukken, overhoeks topstuk en bekronende sierbol. Traditionele verankerde bak- en zandsteengevel op een latere hardstenen sokkel met kwarthol gegroefde afzaat; beëindigd met holrond geprofileerde daklijst uit zandsteen waaronder een rij steigergaten. Kruiskozijnen met vernieuwde tussendorpels van zandsteen, boven- en onderdorpels van hardsteen en ontlastende rollaag. Twee boven elkaar gestelde dakvenstertjes, het onderste met latei op consooltjes, samen met het balkgat gevat in een zandstenen omlijsting. In de uiterste rechter travee, rondboogpoort in een geprofileerde hardstenen omlijsting met sleutel, imposten, neuten en gestrekt middenkalf. In de eerste travee links, rechthoekige deur met bovenlicht.

Aan de tuinzijde ten oosten: verbouwde bak- en zandstenen trap- en lijstgevel, laatstgenoemde met dakkapellen uit de 18de eeuw; rechthoekige vensters met uitspringende lateien en onderbouw van de brandtoren (gesloopt en deels herbouwd in 1845). Achteraan in de tuin ten westen: gereconstrueerde stal in bak- en zandsteenstijl met rondboogdeur in geblokte omlijsting van arduin onder gekorniste gebogen waterlijst en bovenlicht tussen voluten en driehoekig fronton; vernieuwde houten vleugeldeur met deels originele makelaar.

Naast de stal: laat-gotische galerij uit van twee geprofileerde korfbogen geschraagd door zuilen op achtzijdige sokkel en dito kapiteel; onder de galerij, houten Madonnabeeld zogenaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Zwetende Ziekte (1708) afkomstig van de noordelijke hoek Happaertstraat-Bogaardestraat.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1914#5779 en 1922#14078.
  • S.N. 1973; Antwerpen die scone, nummer 8.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Het Schip of Huis Happaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4988 (Geraadpleegd op 10-07-2020)