erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 499   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/499

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vervallen semi-gesloten hoeve, schuin ingeplant ten opzichte van huidig straattracé, met bomen omgeven. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een deels gekasseid, rechthoekig erf, opklimmend tot de 18de eeuw. Inrijpoort opgenomen in een dienstgebouw ten zuidoosten. Ten noordwesten, woonhuis: zeven traveeën en één verdieping onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Beraapte gevel op een gecementeerde plint. Rechthoekige vensters; opkamer rechts; houtwerk met afgeronde hoeken links. Steekboogdeurtje in een beschilderde omlijsting met druiplijstje, uit de 18de eeuw, Getrapte baksteenfries als dakrandafwerking. Achtergevel met gelijkaardig deurtje in een omlijsting van gesinterde baksteentjes. Zijpuntgevels met aandak en muurvlechtingen.

Totaal verwaarloosde dwarsschuur (ten zuidwesten) en stallen (ten noordoosten en ten zuidoosten) onder zadeldaken; rechthoekige muuropeningen en halfronde venstertjes.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/499 (Geraadpleegd op 05-12-2020)