Gemeentelijke begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Katsweg
Locatie Katsweg zonder nummer, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de noordzijde van de Katsweg met toegang in de Katsweg en de Kapelaanstraat. Oudste begraafplaats ingezegend in 1873, uitbreiding in 1903 naar de achterliggende percelen naar ontwerp van Henri Geirnaert, in 1944 (ontwerp van 1939) en 1973 in noordoostelijke richting. Het oudste gedeelte begraafplaats van 1873 met de latere uitbreiding van 1903 vormt een rechthoekig perceel tussen de Katsweg en de Kapelaanstraat, grotendeels omringd met bakstenen muren, daarop sluiten in oostelijke richting de latere toegevoegde percelen aan met recentere graven.

Hoofdtoegang en toegang tot de oudste begraafplaats: IJzeren hek, voorzien van symbolisch motief van schedel met gekruiste beenderen, aan vierkante arduinen hekpijlers op sokkel, versierd met funeraire symbolen, een lauwerkrans, een gevleugelde zandloper en gekruiste zeisen en een gesluierde urne met vlam als bekronend topstuk. Aanleg getypeerd door een rechtlijnig middenpad met betontegels en kasseien afgeboord met linden en kastanjebomen en aan weerszij perken afgezoomd met ligusterhaagjes. In het perspectief van de hoofdtoegang staat het dodenhuisje, een ontwerp van architect A. Kreef van 1947, aanbesteed in 1951. Aan de voorgevel gekruisigde Christus van A. D’Havé van 1957, beeld van imitatienatuursteen op houten kruis. Op het oudste gedeelte bevindt zich links van de toegang de kinderbegraafplaats, rechts de begraafplaats van de zusters maricollen; in het gedeelte aangelegd in 1903 vindt men ook de oorlogsgraven van het Gemenebest en het monument voor de politieke gevangenen; naast het mortuarium, graven van de pastoors en de zusters maricollen. Verspreid liggen enkele waardevolle graftekens van belangrijke Maldegemse families en een groot aantal gietijzeren kruisen.

  • DE CEUNINCK F., Symboliek op het gemeentelijk kerkhof in de Katsweg, Symboliek in Maldegem, Open monumentendag 2002, p. 53-62.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maldegem

Maldegem (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.