erfgoedobject

Huis met trapgevel

bouwkundig element
ID: 50037   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50037

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Huis met trapgevel van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), met erachter gelegen, haaks op de straat gelegen, vermoedelijk ouder en lager boerenhuis met aanleunend stal met gewitte gevel op gepikte plint.

Het voorste woongedeelte met onbeschilderde bakstenen trapgevel is vermoedelijk toegevoegd in de late 19de eeuw. Het onleesbaar geworden opschrift op het paneel boven de pui doet een vroeger café vermoeden. De roodbakstenen gevel is voorzien van banden met gele en zwarte bakstenen. In de geveltop rondboogvormig zoldervenster.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis met trapgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50037 (Geraadpleegd op 06-06-2020)