erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 50044   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50044

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, opklimmend tot de 18de eeuw. Erf met boomgaard aan de straatkant afgesloten door meidoornhaag.

Ten noorden op erf, boerenwoning van vijf traveeën en één later aangebouwde travee en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Onbeschilderde bakstenen gevel. Haast rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk met T-ramen en witgeschilderde luiken. Getoogde deur in fraaie omlijsting van gesinterde bakstenen met neuten en waterlijstje. Eenvoudige achtergevel met gelijkaardige vensters. In rechter zijgevel twee vensters van opkamer boven keldervenster. Tegen de rechter zijgevel aangebouwd bakhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1866, met behouden bakoven.

Interieur. Eenvoudige samengestelde balklaag zonder moerbalk. Grote schouw met gesinterde baksteentjes. Nieuwe vloeren. Tegen het woonhuis aangebouwde stal van zeven traveeën, eveneens onder zadeldak met pannen). In de straatgevel met één deur en rechthoekige stalvensters en één laadluik in het dak ter hoogte van de deur. Aan de noordzijde aangebouwde moderne stallen.

Ten westen van woonhuis, dwarsschuur, deels van baksteen en deels met houten beplanking, afgedekt door zadeldak (pannen), volgens kadasterarchief gebouwd in 1866. Twee rechthoekige doorritpoorten met rondboogvormige winket. In geveltop van de zijpuntgevels, radvormig uilengat van bakstenen. In de zuidgevel met luchtgaten en onleesbaar geworden jaartalsteen. In de noordgevel met drie open getoogde inrijpoorten van wagenhuis. Ten noorden, achter het woonhuis, bakstenen varkensstal onder pannen zadeldak.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50044 (Geraadpleegd op 05-08-2020)