erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 50497   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50497

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve met losse bestanddelen
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve uit het eerste kwart van de 19de eeuw, ter vervanging van een oudere hoeve. Het boerenhuis is op een gevelsteen boven de deur van 1808 gedateerd. In de schuur, staat op een trekbalk "Anno 1813". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 9 juni 2004.

Het woonhuis en de schuur staan naast elkaar ten noorden van het erf; voor het boerenhuis staan zes lindebomen. Het met gras begroeid erf is beplant met fruitbomen en voorzien van een hulsthaag. Een klein ijzeren voetgangershekje aan betonnen hekpijlers staat in het perspectief van het boerenhuis.

Het boerenhuis, op een gevelsteen van 1808 gedateerd, telt zeven traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met rode dakpannen. De verankerde bakstenen voorgevel, traditioneel naar het zuiden gericht, is witgeschilderd en wordt afgelijnd door een daklijstje. De hoge deur is nog deels gevat in een geschilderde bakstenen omlijsting op neuten. Op een steen boven de deur leest men de inscriptie "Joannes De Rycke 1808". De deur wordt geflankeerd door links vier vensters en rechts twee vensters. De rechthoekige vensters van zijn voorzien van nieuw houtwerk, de luiken zijn verwijderd maar de luikduimen bleven behouden. De witgeschilderde achtergevel bewaart nog een eveneens geschilderde bakstenen omlijsting van de getoogde deur, voorzien van neuten en oren. De onbeschilderde zijgevels van het huis zijn afgewerkt met muurvlechtingen.

Boerenhuisinterieur. Woonkamer, rechts van de voordeur: tegen de oostelijke zijgevel bevindt zich een brede schouw met een houten fraai geprofileerde schouwbalk. Ook de schouwwangen zijn met hout bekleed voorzien van cannelures. De achterwand van de schouw is, aan weerszij van het centrale gedeelte van rood geschilderde baksteentjes, gedecoreerd met wit-paarse tegels met 120 bijbeltaferelen uit het oude (rechts) en het nieuwe testament (links) en twee tegeltableaus, op een plint van schildpadtegels. De voorstellingen van de bijbeltegels, zijn gevat in een dubbele cirkel en hebben de ossenkop als hoekmotief. De veelkleurige ruitertableaus van zes tegels stellen volgens het opschrift respectievelijk "W, de, V, Ps van Orange en Nassou, gebooren den 8 Maart 1748" en zijn echtgenote "F, S, Wilhelmina Pss van Orange, Gn van Pruyse" voor. Het centrale gedeelte is afgelijnd door een typische reeks van dertien pilaartegels. De andere kamers in het huis zijn nagenoeg volledig vernieuwd met uitzondering van een aantal authentieke paneeldeuren.

Ten oosten naast het woonhuis, groot bedrijfsgebouw met schuur en stallen gedekt door een zadeldak met pannen, binnenin op een trekbalk 1813 gedateerd. De dwarsschuur is deels van bakstenen en deels met houten bebording bekleed. Het oostelijke deel van de langsgevels van het bedrijfsgebouw en de oostelijke zijgevel zijn afgewerkt met houten gepotdekselde beplanking. Uiterst rechts bevindt zich het open wagenhuis. De westelijke zijgevel, naar het woonhuis gericht, vertoont ter hoogte van de zolder, drie rondboogvormige deuren met rood geschilderd houtwerk en is afgewerkt met muurvlechtingen. De schuur bewaart het oude gebint.

  • DHANENS E., Wandtegeltjes. De geschiedenis van het oud en het nieuw testament voorgesteld op de tegels van een achttiend-eeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste verhandelinge en voorafgegaan door een inleiding over de Nederlandsche Tegelindustrie, Brugge, 1947.
  • TREFOIS C., Oude hoeven in Vlaanderen, Aureliae Folklorica nr. 11, Brussel, 1977, p. 196.

Bron     : -
Auteurs : Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50497 (Geraadpleegd op 25-05-2019)