erfgoedobject

Samenstel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
50519
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50519

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van breedhuis en diephuis, met oudere kern, opklimmend tot de 16de of de 17de eeuw. Eertijds mogelijk één geheel.

Het breedhuis. Breedhuis van het dubbelhuistype. Gecementeerde en verankerde lijstgevel, aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw: vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (Vlaamse pannen); schijnvoegen. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en lateien op de tweede bouwlaag; links verbouwde begane grond; rechts rondboogpoort in arduinen omlijsting met casementen, imposten en zware gecanneleerde sluitsteen. Twee vernieuwde dakkapellen en eenvoudige houten kroonlijst.

Interieur. Barokdeur met sterk gesculpteerde makelaar met Mariabeeld en getoogd boogveld met rankwerk en wapenschild tussen griffioenen, naar verluidt afkomstig van het aartsbisschoppelijk paleis.

Het diephuis. Eertijds genaamd Gouden Leirhuis. Het behoorde in 1647 aan Antoon Vermeulen, goudleermaker evenals de twee volgende eigenaars. De goudleermakerij kende een grote bloei tot eind 17de eeuw; in 1759 waren er maar twee fabrieken meer en wel in het Gouden Leirhuis. De muurankers met vermelding "Anno 1876" herinneren aan het verbouwen van de gevel en de restauratie door De Bruyne. Heden in gebruik door Erasmusschool.

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen). Gecementeerde lijstgevel met sierankers. Rechthoekige vensters op eerste en tweede bouwlaag; rondboogvormige bovenvensters; gekleurde beglazing op de twee bovenste verdiepingen. Houten kroonlijst op modillons uitgewerkte houten dakkapel met windborden.

Interieur. Bewaarde laatgotische schouw, rococoschouw van wit marmer op de benedenverdieping, gotische balken met sloffen op de bovenverdieping en eiken 18de-eeuwse trap.

  • TERRIJN L., Sprekende ankers, in De Metaalbode, december 1956, 4.

Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenstel van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50519 (Geraadpleegd op 07-05-2021)