Mariagrot van Kleit

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Halledreef
Locatie Halledreef zonder nummer, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mariagrot van Kleit

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Mariagrot van Kleit

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Mariagrot opgericht in 1950-52 door de toenmalige pastoor van Maldegem-Kleit, de Eerwaarde Heer Joseph Brewée in de grote tuin achter de pastorie en kerk. Deze tuin vormde een restant van het zogenaamde Kluisbos en strekt zich uit achter de kerk langsheen de Halledreef tot de huidige Aalterbaan. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 9 juni 2004.

Architect was Laurent Cromheecke van Maldegem, aannemer André De Vlieger. Als materiaal werd het beton gerecupereerd van het oorlogsvliegveld van het nabije Adegem en Ursel.

Inplanting van de grot midden in het Kluisbos met het grootste respect voor het bestaande bomenbestand en de planten. Domein aan de Halledreef afgesloten door een muur, deels opgetrokken uit dezelfde betonblokken, deels uit betonplaten met houten toegangshek geflankeerd door twee vierkante pijlers met piramidebekroning. Een tweede toegang loopt via een lange dreef vanaf de Aalterbaan.

De Lourdesgrot is met een breedte van 13 meter, lengte van 18 meter en een hoogte van 9,5 meter de grootste Mariagrot van Vlaanderen. Plechtig ingewijd door Monseigneur Cuvelier op 4 mei 1952. Aan de voorzijde opent de grot met een brede korfboog op het plein met bidbankjes. Binnenin staat een altaar en enkele bidstoelen. Rechts boven, in een rondboognis, beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes omgeven door een rozenkrans en aan de wand bevestigde bedankingsplaatjes boven de kraantjes met Lourdeswater. Links van de grot, preekstoel ingewerkt, eveneens behangen met porseleinen dankbetuigingen. Een polychroom plaasteren beeld van de geknielde Bernadette staat op een rotssokel ervoor.

Rondom, uitbreiding met een galerij in 1953, met ingewerkte kapelletjes met reliëfs die de Zeven Weeën van Maria uitbeelden, gerealiseerd door de Kunstwerkhuizen Haenecour uit Anderlecht. Een grotere nis aan de linkerzijde herbergt het Heilig Graf.

Boven de grot werd, ook in 1953, de Sint-Ritakapel ingezegend. De kapel, met beelden van de Heilige Rita, Heilige Antonius van Padua en Heilige Nicolaas van Tolentino, is toegankelijk via een betonnen trap met ijzeren leuning achter de grot. Twee glasramen met voorstelling van de Heilige Jozef en Heilige Petrus zijn een geschenk van de Eeklose glazenier J. Maréchal. Boven op de grot prijken de letters "Ave Maria".

In een wijde kring er omheen werd een grote ommegang met vijftien kapelletjes gebouwd. Kapellen opgetrokken uit dezelfde betonblokken onder zadeldakje met bekronend kruis. In de nis vooraan, polychrome halfreliëfs achter glas die de mysteries van de Heilige Rozenkrans voorstellen, eveneens afkomstig uit het atelier Haenecour. Koperen plaatjes met initialen verwijzen naar de giften van de gelovigen.

Op 16 mei 1954, inwijding van de erekapel met calvarie op een kunstmatige heuvel ten Westen. Monumentale rondboognis met houten kruis met Christusbeeld geflankeerd door levensgrote witgeschilderde betonnen beelden van de apostel Johannes, van Onze-Lieve-Vrouw en van Maria-Magdalena.

  • VAN MALDEGHEM J., Omtrent Kleit, Maldegem, 1988, p.16-18.
  • VAN MALDEGHEM J., 50 jaar Mariagrot in Maldegem-Kleit, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Jaarboek 2002, p.264-272.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kleitkalseide

Kleitkalseide (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.