Windmolen Cuelenaersmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Kleitkalseide
Locatie Kleitkalseide 55, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cuelenaersmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Cuelenaarsmolen: molenerf met molenromp en molenaarswoning

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Stenen korenwindmolen gebouwd in 1865 op het achtererf van twee kleine boerenwoningen door Ambroos Longueville, landbouwer en later molenaar. Een baksteentje boven het venster geeft het jaartal aan. In 1872 worden de bestaande huisjes door zijn zoon uitgebreid tot het huidige molenaarshuis. In 1911 in het bezit van Lodewijk Cuelenaere naar wie de molen nog steeds genoemd wordt. In 1924 werd achter aan de molen een machinehuis gebouw voor een gasmotor. De kap en het gevlucht verdwenen in 1939. De mechanische maalderij bleef nog werkzaam tot de jaren 1960. Later was hier een kolenhandel gevestigd.

Landelijke site van de Cuelenaersmolen bestaande uit de afgeknotte bakstenen molenromp met aanpalend machinehuis achteraan ten zuidwesten op het erf, het langgestrekt molenaarshuis ten noorden, haaks aan de straat en het omhaagd erf met boomgaard en wagenhuis, toegankelijk via een fraai ijzeren hek aan overhoeks geplaatste bakstenen hekpijlers.

De molenromp is een restant van een bakstenen korenwindmolen van het type bergmolen met inrijpoort en hoge Belgische kap. Van op de grond tot bovenaan de kap was hij 15 meter hoog. De molen zou opgetrokken zijn uit ter plaatse gebakken Kleitse baksteen, molenberg deels afgegraven. Vooraan, bewaarde bakstenen toegang met brede korfboogpoort en overwelfde gang. Een gelijkaardige gang met gedrukt tongewelf leidt achteraan naar het machinehuis op vierkante plattegrond, afgedekt met een pannen tentdak. Verschillende rondboogvenstertjes doorbreken de romp op twee niveaus. Rondboogdeur op niveau van de berg links van de poort en achteraan. Westzijde, aan de regenkant is in slechte staat.
Binnenin: houten zoldering op zware balken en houten ladder bewaard. Moleninfrastructuur volledig verdwenen. Oude maalsteen, buiten, rechts van de poort.

Molenaarshuis: thans één langgestrekte woning van zes traveeën onder pannen zadeldak aan de straatzijde afgewerkt met een dakschild. Verankerde gecementeerde witgeschilderde gevels op een grijs geschilderde plint, geritmeerd door rechthoekige vensters op arduinen dorpels en nog groen- en witgeschilderde luiken. Op de nieuwe rooilijn vooruitspringende straatgevel, aan de rechterhoek afgeschuind en doorbroken door een rechthoekige deur en twee vensters. Erfgevel met drie vensters en drie deuren, respectievelijk van de huidige woning, van een vroegere tweede woning en van een stalletje, ziet uit op een bloementuintje.De binnenstructuur met woonkeuken met nog aanwezige zogenaamde "Leuvense stoof", achterkeuken en trap naar de opkamer, het binnenschrijnwerk en een houten schouwmantel met ingewerkt kastje roepen nog de sfeer van vroegere boerenwoningen op.

Ten zuiden op het erf voor de molen, twee bakstenen dienstgebouwen onder pannen zadeldaken. Met gras begroeid erf met hoogstammige fruitbomen, van de straat afgesloten door een geschoren lugusterhaag, in het midden onderbroken door het ijzeren toegangshek aan gemetste overhoeks geplaatste hekpijlers met dekplaat en sierbekroning. IJzeren voetgangershekje rechts naast de achtergevel ter afsluiting van de smalle omhaagde strook achter de woning.

  • BAUTERS P., Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, p. 395.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1961, Tweede band, XV, 1962, p. 24.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kleitkalseide

Kleitkalseide (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.