erfgoedobject

Burgerhuis met oude kern

bouwkundig element
ID: 50615   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50615

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woning op L-vormige plattegrond, op een verspringende rooilijn, met zeer oude kern mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, onder meer zichtbaar in de achterpuntgevel.

Voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, tot de restauratie en renovatiewerken 1983 met begin 20ste-eeuws uitzicht met gevelberaping, vlak omlijste vensters met persiennes en rechthoekige deur in een gesinterde bakstenen omlijsting, onder geprofileerde waterlijst. Heden ontpleisterd parement van lichtgele baksteen op een plint van hardsteenplaten. Oude ankers met hartvormige bekroning op de borstwering. Sporen van een brede korfboog boven het rechter venster. Rechthoekige vensters met schuiframen, bewaarde rolluikkasten en duimen. Bewaarde deuromlijsting en deur met bovenlicht en fraai smeedwerk in het beglaasde paneel. Bovenvensters met nieuw schrijnwerk.

Haakse vleugel van vier traveeën achter de drie rechter straattraveeën afgewerkt met een bak- en zandstenen achterpuntgevel met vlechtingen. Gevel van drie traveeën en twee bouwlagen gemarkeerd door muurankers met kram en krul en doorbroken door vernieuwde zandstenen kruiskozijnen met getraliede bovenlichten onder ontlastingsbogen en bewaarde duimen voor halve luiken. Nieuw roodgeschilderd schrijnwerk. Centrale deur met lateiconsooltjes en vergroot venster in de linker travee. Geveltop doorbroken door een rondboogvormig zoldervenster gevat in een bakstenen omlijsting met hoek- en sluitstenen; vernieuwd schrijnwerk met vijfspruitverdeling. Bekronende omlijste oculus. Bij de renovatie toegevoegde veranda in de rechter travee.

Gerenoveerd interieur met bewaarde balklagen met zware moerbalken met versierde uiteinden, rode tegelvloer in de voorkamer en een renaissanceschouw met hergebruikte blauw en witte en sepia en witte tegels met bloemendecor of stads- of dorpsgezichten in cirkel, een renaissance deuromlijsting en een opkamer boven een gewelfde kelder met witgekalkt tongewelf en rode tegelvloer.

In de tuin, oud boerenhuisje met aangebouwde bakoven, gedicht deurtje met zandstenen latei op consooltjes en bekronende oculus in zandstenen omlijsting. Achteraan grote gemetste waterput en nieuw hoevetje op de plaats van een vroegere garage.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

  • Is deel van
    Noordstraat

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Barbara en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met oude kern [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50615 (Geraadpleegd op 09-07-2020)