erfgoedobject

Kosterswoning

bouwkundig element
ID: 50619   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50619

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kostershuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Kosterswoning
  Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Barbara en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 10-02-1981

Beschrijving

Imposant burgerhuis, ingeplant op de hoek van de kerkwegel naar de Noordstraat en heden met de voorgevel uitziend op het kerkhof, in zijn huidige vorm daterend van 1862 (zie bouwplan, ingediend door toenmalige eigenaar koster Petrus Blanckaert om zijn bestaande woning met één bouwlaag te verhogen en te voorzien van de huidige ordonnantie en gevelafwerking).

Historiek

Reeds op de Ferrariskaart (1771-78) is op deze locatie een gebouw opgetekend, op de kadastrale kaart van 1816 en bij het primitieve plan beslaat het gebouw zelf het hele perceel in L-vorm tussen de kerkwegel en het kerkhof. De bewaarde ontwerptekening toont de westgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met dezelfde ordonnantie als de nog bestaande doch zonder voordeur vermits de gevel aan het kerkhof, dat toen nog steeds gebruikt werd, niet als voorgevel mocht fungeren. Bij de inventaris van overtredingen, opgemaakt in 1867 door landmeter J. Blancquaert in opdracht van de gemeenteraad wordt bevestigd dat het huis "een nieuwgebouwd woonhuis is met vijf vensters in den westgevel gelijkvloers, en vijf dito op de eerste verdieping, alle zonder water- of luikvensters, en die alle uitzicht hebben op het kerkhof. Welk huis zijnen uitgang heeft op den kerkeweg naar de Noordstraat". De huidige voordeur moet dus pas na de overplaatsing van het kerkhof (1873) gestoken zijn. Van het nog bestaande poortje naast het huis leidde een voetweg naar de sacristie.

Circa 1900 was het huis bewoond door drukker en uitgever Victor De Lille, die zijn eerste drukpers oprichtte in de voormalige kaarsengieterij. In 1907 werd het gebouw door de kerkfabriek aangekocht als woning voor de onderpastoor.

Beschrijving

Hoekgebouw op L-vormige plattegrond met hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen en een linkervleugel van vier traveeën waaronder twee blinde traveeën bij de hoek. De gevels behielden een kenmerkende grijze beraping verlevendigd met bepleisterde en witgeschilderde omlijstingen en dito hoofdgestel. Twee pannen schilddaken dekken het geheel af. De huidige voorgevel wordt gemarkeerd door rechthoekige vlak omlijste vensters met bewaarde duimen van de vroegere luiken en hebben nog origineel 19de-eeuws schrijnwerk. Centrale deur met getralied geleed bovenlicht en houten deur met deurklopper en getralied kijkvenstertje. Opmerkelijke bepleisterd en witgeschilderd omlopend hoofdgestel, aan de straatzijden versierd met rozetten tussen de fraai uitgewerkte modillons met houten dropmotief. Eveneens beraapte zij- en achtergevels met gelijkaardige vensters met reeds nieuw houtwerk. Een lage witgeschilderde aanbouw met keuken en washuis leunt tegen de achtergevel aan en sluit de binnentuin af. Een hoge gewitte bakstenen muur met ezelsrug volgt de gebogen vorm van het ovale kerkhof en sluit de huidige binnentuin af. Een poortje naast het huis geeft toegang tot dit kerkhof.

Goed bewaarde dubbelhuisaanleg, indeling en structuur en een eenvoudige afwerking met nog origineel binnenschrijnwerk en sobere decoratie. De opkamer rechts is vermoedelijk nog een restant van het oorspronkelijke huis van voor de verbouwingen van 1862. De linkerkamers met plankenvloer, plafond met omlopende geprofileerde fries en versierde schouwboezem met kenmerkende gegroefde pilasters met Korinthisch kapiteel en rozet met medaillon en hoofdje werden duidelijk bij de verbouwingen van 1862 heringericht.

 • Gemeentearchief Maldegem, nummer 2767.
 • VAN DE ROSTYNE H. 1997: "Moeder Daneel" een cryptische biografie van Mathilde Courtmans, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Jaarboek, 129-174.
 • VAN DE ROSTYNE H. 1998: Maldegem zet de stap van een kerkelijke naar een burgerlijke begraafplaats 1862-1868, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Jaarboek, 51-92.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

 • Is deel van
  Noordstraat

 • Is deel van
  Parochiekerk Sint-Barbara en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kosterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50619 (Geraadpleegd op 12-08-2020)