erfgoedobject

Klooster van de broeders Hiëronymieten

bouwkundig element
ID
50672
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50672

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster van de paters Hiëronymieten en broederschool. Oprichting in 1889 van een klooster en broederschool door Theodoor Van den Bremt, vader overste van de congregatie van de broeders Hiëronymieten van Sint-Niklaas, op grond en op initiatief van pastoor H. Bouckaert. Een huis voor de vier eerste broeders werd gebouwd op de hoek van de Stationsstraat, de schoolvleugel met acht klassen werd achterin aan de nieuwe buurtweg gebouwd. Huidige kloostergebouwen opgericht in 1895, links van het schoolgebouw, de kapel dateert van 1900 en werd tussen klooster en schoolgebouw opgetrokken. Een gedenksteen in de achtergevel vermeldt: "ter ere van de Heilige Antonius van Padua/ E.H. H. Bouckaert, pastoor, Maldegem, 25 juni 1900". Ook de school werd onder de bescherming van Sint-Antonius geplaatst. In 1896 werd bij de school een patronage of gildenhuis gebouwd voor jongens, nu De Gilde. Op 29 augustus 1898 werden de school, de patronage en de woning door de pastoor verkocht aan de broeders. Uitbreiding van de schoolgebouwen in de jaren 1920 en in 1932 en 1941 waarbij de schoolvleugel met een verdieping verhoogd werd.

Sober kloostergebouw opgetrokken uit donkere baksteen, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Voorgevel gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden en licht getoogde vensters en deur met nieuw schrijnwerk en thans gevat in een vlakke contrasterend witgeschilderde omlijsting. Bovenlicht van de deur met art-decogetint glas-in-loodraam. Rond venster met glas in lood met voorstelling van de "Heilige Timotheus" en opschrift "20 juli 1935" bevindt zich in de rechter zijgevel. Eenvoudige achtergevel met later toegevoegde erker in de linker benedentravee. Rechts van het kloostergebouw, aansluitende blinde muur met centraal getoogde poort die toegang geeft tot een voortuintje en achterliggende neogotische kapel. Eenbeukige bakstenen kapel van vier traveeën onder zadeldak met voor- en achterpuntgevel, gestut door versneden steunberen en doorbroken door drie lancetvensters met neogotische tracering. Topstuk met nis aan voorgevel verdwenen; achterpuntgevel met bekronend kruis. Oorspronkelijke sacristie gesloopt. Zijgevels geritmeerd door steunberen waartussen spitsboogvensters.

Interieur overwelfd met houten, thans witgeschilderd spitstongewelf met geschilderde engelenhoofdjes op de kruising van de ribben; ijzeren trekstangen. Zijwanden met houten lambriseringen met briefpaneel en ingewerkte kruisweg met teksten. Erboven fries en geschilderde engelenfiguren tussen de vensters. Figuratieve glas-in-loodramen aan de koorzijde. Doksaal met neogotische balustrade.

Oorspronkelijk fraai aangelegde kloostertuin, heden gras, ten oosten begrensd door de lange schoolvleugel van respectievelijk acht traveeën met één bouwlaag onder zadeldak en acht + acht traveeën met twee bouwlagen die respectievelijk in 1932 en 1941 verhoogd werden. Bakstenen gevels, sterk geritmeerd door lisenen, onder de kroonlijst verbonden door getrapte baksteenfriezen, en getoogde vensters. Blinde straatpuntgevel en aansluitende muur met toegangspoort. Brede rondboogpoort in hardstenen omlijsting onder waterlijst, met sluitsteen en kroonlijst. Bekronende hardstenen barokke rondboognis met Sint-Antoniusbeeldje.

  • VERSTRAETE L., Honderd jaar broederschool, De Broeders Hiëronymieten in Maldegem 1889-1989, Maldegem, 1989.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de broeders Hiëronymieten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50672 (Geraadpleegd op 25-06-2021)