Windmolen Rotsaertmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 45, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rotsaertmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Rotsaertmolen met gekasseide oprit

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin gelegen molenromp met gekasseide toegangsweg en een met oude maalstenen verhard erfje ervoor. Beschermd als monument bij MB van 09.06.2004.

Sommige bronnen vermelden het jaartal 1622 als oprichting voor deze molen. Op de huidige molenromp staat een windvaantje met jaartal 1692, volgens de huidige eigenaar een foutieve weergave voor 1622 doch een bewijs voor deze data kon niet gevonden worden. De oudste cartografische weergave vonden we pas in een kadastrale atlas van 1816. De vroegste archiefdocumenten gaan terug tot 1815 wanneer Franciscus de Smet de molen verkoopt aan Isabella Van Hollebeke, echtgenote van Willem Rotsaert, mulder te Maldegem en de naamgever van de molen. Typologisch is de huidige molenromp nog in de 18de eeuw te plaatsen. Een vermoedelijke oprichtingsdatum moet dan tussen 1780 (de Ferrariskaart waarop hij nog niet afgebeeld is) en 1816 geplaatst worden. In 1890 en 1905 wordt de plaatsing van een stoommachine bij de molen vermeld. De molen wordt dan omschreven als korenstoom- en windmolen. De houten achtkantige bovenbouw met houten askop en kap met Hollandse kenmerken verdween in 1925. De bakstenen achtkantige onderbouw bleef als opslagplaats tot op heden bewaard.

Heden nog verankerde bakstenen achtkantige molenromp met twee niveaus onder plat dak als restant van de korenwindmolen met houten achtkantige bovenbouw en houten stelling op halve hoogte van de stenen kuip, gekend door oude foto’s. Dit uitzonderlijke molentype, zeker met een stelling, deed zeer Hollands aan en was een merkwaardigheid voor Vlaanderen. Voorheen was de romp witgekalkt op een gepikte plint. Een korfboogopening met ingeschreven rechthoekige deur vooraf gegaan door vijf treden geeft toegang tot de begane grond. Korfboogvormige en getoogde muuropeningen, sporadisch nog met ijzeren roedeverdeling, en meestal gedicht, komen voor in de twee verdiepingen. Grote ijzeren ringen op ongeveer één meter hoogte ingemetseld, dienden mogelijk voor het vastmaken van paarden of trekdieren daar het vastleggen van het gevlucht, door de aanwezigheid van de stelling onwaarschijnlijk lijkt. Achteraan werd het metselwerk deels vernieuwd. Het lage bakstenen gebouwtje onder pannen zadeldak, toegevoegd in 1905, diende vermoedelijk als machinehuis.

In het interieur bleef enkel een houten zoldering op zware balken met centraal laadluik en een steile trap naar de bovenverdieping bewaard. Binnenin staat nog één grote maalsteen en voor de molenromp werden verschillende oude maalstenen als wegverharding gebruikt.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 2775.
  • BAUTERS P. Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, p. 396.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1961, Tweede band, XV, 1962, p. 24-25.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.