Dorpswoning Van Nieuwenhuyse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Marktstraat
Locatie Marktstraat 61, Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maldegem (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Maldegem (geografische inventarisatie: 01-06-2002 - 31-03-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dorpswoning Van Nieuwenhuyse met schamppalen

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Op 2 juni 1857 diende J. Van Nieuwenhuyse, postdistributeur en winkelier een bouwvergunning in bij de gemeente om zijn huis te "herbouwen". Twee schamppalen bij de poort geven nog dit jaartal aan. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 9 juni 2004.

Typische, lage dorpswoning, ingeplant op de oude rooilijn, in oorsprong ook dienst doende als posterij waar de postkoetsen halt hielden. Huis met slechts één hoge bouwlaag aan de straatzijde en twee aan de achterzijde onder mank pannen zadeldak. Thans witgeschilderde voorgevel op een plint van arduinplaten, geritmeerd door hoge rechthoekige vensters. Rechthoekige deur, geaccentueerd door een fijne arduinen omlijsting op neuten. Behouden duimen van de vroegere luiken en een geriemde omlijsting bekroond door rechthoekige verdiepte panelen. Twee rechtervensters met in hout geïmiteerde geschilderde omlijstingen en één breed bekronend paneel, wijzend op een latere verbouwing. Een gelede architraaf en onversierde fries lijnt de gevel onder de kroonlijst af.

Links van de woning, toegang tot de achterliggende magazijnen, met één bewaarde gewitte bakstenen hekpijler op zwarte bakstenen voet en versierd met een spitsboognis en arduinen dekplaat op een baksteenfries. Links en rechts, twee gietijzeren schamppalen met jaartal 1857, verwijzend naar het bouwjaar. Grotendeels blinde zichtbare linkerzijpuntgevel met oculus en rechthoekig venster ter hoogte van de daklijst.

Gewitte bakstenen achtergevel geritmeerd door verkleinde, thans rechthoekige benedenvensters en licht getoogde bovenvensters op arduinen dorpels. Een getrapte daklijst lijnt de gevel af. Hoge rechthoekige deur in de derde travee. Voor de eerste travee werd in 1882 een dienstgebouwtje ingeplant onder zadeldak, afgelijnd door een gelobde houten daklijst.

Binnenshuis behield het klassiek dubbelhuis nog verschillende waardevolle elementen uit midden 19de eeuw. Centrale gang gecompartimenteerd door rondboogdoorgangen, onder meer met een typische glas-in-loodvulling met cirkelmotieven en ingeschreven drie- en vierpassen. Slingertrap met uitgewerkte trappaal naar de bovenverdieping aan de achterzijde. Twee linkersalons met marmeren schouwmantels met ingewerkte kacheltjes, schouwboezems, lijstwerk en fraaie stucplafonds met bloemenlijsten en rocailles en luchterrozetten.

  • Gemeentearchief Maldegem, nummer 2752.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Marktstraat

Marktstraat (Maldegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.