erfgoedobject

Gesticht Cellekens

bouwkundig element
ID
50760
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50760

Juridische gevolgen

Beschrijving

Weldadigheidsinstelling opgericht in 1620 door dame Anna de Blehen met het doel kosteloos onderdak te verlenen aan behoeftige meisjes en kinderloze weduwen. Oorspronkelijk waren dezen ondergebracht in de Augustijnenstraat of woonden verspreid in de stad en werden zij aan huis verzorgd. In 1854 werden zij door het O.C.M.W. samengebracht in een nieuw gesticht, opgericht op de gronden van het Spaans Gasthuis en het arsenaal.

Heden (1982) leegstaand gebouw in U-vorm gerangschikt rondom een met gras begroeide binnentuin; ten westen grenzend aan het Jef Denynplein, ten noordoosten aan de Technische scholen en ten zuiden aan de Minderbroedersgang. Bakstenen afsluitingsmuur op zandstenen plint tussen de deels als scherm fungerende, hoge trapgevels van de haakse vleugels. Licht vooruitspringend risaliet met brede rondboogpoort in geringde arduinen omlijsting, voorzien van imposten, neuten en sluitsteen met vermelding "Gesticht Cellekens"; bekronend gebroken fronton voor bakstenen rondboognis onder natuurstenen omlijsting met sierbol en tussen flankerende omgekeerde voluten. Flankerende gedenkplaten met links opschrift "Ingericht 1620 door Mevrouw Anna de Blehen, weduwe van Jonckheer Jacob Quarré - Alhier overgebracht en herbouwd in 1854 door het Bureel van Weldadigheid"; rechts de namen van de weldoeners.

Binnentuin

Fraai ensemble van drie vleugels met 18de-eeuws uitzicht, opgetrokken in 1854 met verwerking van hergebruikt materiaal; het geheel vertoont een zekere homogeniteit en continuïteit, onder meer door wille van doorlopende zandstenen sokkel en speklagen ter hoogte van dorpels en lekdrempels.

Noordvleugel

Noordvleugel van het dubbelhuistype; twee bouwlagen en vijf traveeën onder een schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Steekboogvensters in verweerde vlakke zandstenen omlijsting met sluitsteen; op arduinen lekdrempels. Centrale rondboogdeur met occulus in dito omlijsting onder druiplijsten. Gevel afgelijnd door hoek- en negblokken. Centrale 19de-eeuws trap.

Oostvleugel en westvleugel

Eén bouwlaag, opgesplitst in woonhuisjes van twee of drie traveeën onder één afdekkend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Steekboogvensters eveneens in verweerde vlakke zandstenen (ten oosten) of natuurstenen omlijsting (ten westen) met sluitsteen onder gebogen druiplijst; arduinen lekdrempels. Rondboogdeurtjes met oculus in gelijkaardige omlijsting onder druiplijst. Voorts muurankers, steigergaten en bekronende houten dakvenstertjes. Hoger opgetrokken bakstenen zijtrapgevels in de Minderbroedersgang (zeven treden en topstuk) voorzien van een centraal blind venster in zelfde omlijsting en natuurstenen kordon ter hoogte van de lekdrempel. Bakstenen achtergevel van de westvleugel, uitziend op het Jef Denynplein: sporen van gedichte getoogde en rondboogvormige muuropeningen. Afgeronde hoek met zandstenen negblokken.

Interieur met bewaarde, eenvoudige 19de-eeuwse schouwtjes en ingemaakte kasten; steile trappen naar de zolderverdiepingen.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Godshuis

  • Is deel van
    Minderbroedersgang


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesticht Cellekens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50760 (Geraadpleegd op 07-03-2021)