Twee neotraditionele winkelhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kammenstraat
Locatie Kammenstraat 49, 53, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen met trapgevels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Stijlneotraditioneel
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Twee winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van het Sint-Vincentiusgenootschap, later Genootschap van Sint-Vincentius à Paulo, naar ontwerpen door de architect Louis De Vooght uit 1931 (nummer 49) en 1937 (nummer 53). Beide panden flankeren het portaal van het vroegere witzustersklooster, waar het Sint-Vincentiusgenootschap gevestigd was. Zij werden opgetrokken na afbraak van de bestaande traditionele diephuizen uit de tweede helft van de 17de eeuw, die deze percelen innamen. Bij de bouw van het linker pand in 1931 werd de ordonnantie van de tot dan bewaarde oorspronkelijke trapgevel getrouw gereconstrueerd. Het rechter pand uit 1937 is vermoedelijk een vrije reconstructie van het oorspronkelijke diephuis met aangepaste puntgevel.

De neotraditionele panden behoren tot het late oeuvre van Louis De Vooght, die tijdens het vroege interbellum zowel voor een behoudende architectuur tekende, als voor meer eigentijdse ontwerpen in een gematigde art-decostijl. Tot zijn belangrijkste realisaties uit het latere interbellum behoort de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek te Edegem.

Met een gevelbreedte van respectievelijk twee en drie traveeën, omvatten de half vrijstaande rijwoningen drie bouwlagen waarvan een insteekverdieping, onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat) met getrapt aandak. De manke trapgevels (respectievelijk zeven en negen treden) met schouder- en overhoeks topstuk, hebben een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband. Van blauwe harsteen is gebruik gemaakt voor de plint, van witte natuursteen voor speklagen, hoekkettingen, negblokken, lateien, lekdrempels, waterlijsten en dekstenen. Geleed door waterlijsten beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, met een rechthoekig drielicht en luik in de tweeledige top. Nummer 49 onderscheidt zich door een rondboogpoortje met ovaal bovenlicht en een rondboogvitrine in natuurstenen omlijsting. Het rondboogpoortje van nummer 53 heeft een hardstenen spiegelboogomlijsting met imposten, sluitsteen en waterlijst, onder een getralied rechthoekig bovenlicht. De zijgevels met een parement uit dezelfde materialen zijn vrijwel blind; nummer 53 sluit aan bij een bestaande constructie met erker.

De plattegrond van het ondiepe nummer 49 bestaat volgens de bouwplannen uit een winkel op de begane grond, en één tot twee kamers op de bovenverdiepingen, ontsloten door een achteraan ingeplante wenteltrap. De plattegrond van het diepere nummer 53, bestaat volgens de bouwplannen gelijkvloers uit een secretariaat, op de eerste verdieping uit kantoren en hogerop uit een viertal kamers per verdieping, ontsloten door het zijdelings ingeplante trappenhuis.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1931#39004 en 18#8862; Audio Visueel Archief, foto FOTO-OF#6115.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kammenstraat

Kammenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.