Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Hooglede
Deelgemeente Hooglede
Straat Amersveldestraat
Locatie Amersveldestraat 53, Hooglede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hooglede (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Hooglede (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk St.-Jozef

N.Z.-georiënteerde neoromaanse kerk opgericht in 1862. St.-Jozef vormde aanvankelijk een proosdij; pas in 1878 erkenning als kapel. St.-Jozef wordt een zelfstandige parochie in 1898.

Eenbeukige kruiskerk met vierkante N.-toren, gelegen te midden van kerkhof, l.g. aan de straatzijde afgezet door een laag muurtje en leiwilgen.

Neoromaans bedehuis n.o.v. L. Maes (Hooglede), gekopieerd op de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk te Gistel-Zevekote; torenspits n.o.v. D. De Laey (ca. 1865), de latere burgemeester van Hooglede. Op het einde van W.O. I, vernieling van de toren (cf. bouwnaad) en het dak, tussen 1921-1924 hersteld n.o.v. T. Nolf (Torhout).

De plattegrond ontvouwt: een eenbeukig schip van twee trav. met halfingebouwde N.-toren met portaal. Breed transept met vlakke sluiting, een koor van één trav. met driezijdige sluiting. Rechth. sacristie in Z.W.-oksel; tevens aanbouw in Z.O.-oksel.

Rode baksteenbouw verfraaid met gele baksteen voor o.m. rollagen en waterlijsten. Schip en transept onder leien zadeldak, koor afgedekt met drievoudig afgesnuite leien bedaking. Sacristie en aanbouw onder plat dak.

Vierkante N.-toren van drie geledingen voorzien van op elkaar gestelde steunberen met versnijdingen. Op N.-zijde opeenvolging van muuropeningen: korfboogpoort, rondboognis met St.-Jozef, waaronder opschrift "Wees ons patroon en houd ons schoon", rondboogvenster, oculus en gekoppelde, rondbogige galmgaten. Ingesnoerde leien naaldspits bekroond met kruis en windhaan.

Aan weerszijden van de toren, verlagende gevel met op elkaar gestelde steunberen. Schip van twee trav., gemarkeerd door steunberen waartussen rondboogvensters. In de transeptgevels drielicht in rondboognis. Koor geritmeerd door overhoekse steunberen waartussen rondbogige vensters. Gevels belijnd door uitgelengd dropmotief.

Sober bepleisterd interieur afgelijnd met omlopende kroonlijst, in het koor opgevangen door pilasters; schip en transept voorzien van tongewelf met trekankers, kruisrib ter hoogte van de kruising; straalgewelf ter hoogte van het koor.

Mobilair. Hoofdaltaar (XIX b-c), tabernakel van 1932 door Sporenberg (Laken ?). O.-L.-Vrouwaltaar uit XX a n.o.v. G. Dupon (Brugge). Veertien glasramen van F. Roderburg (Brugge) uit begin jaren 1930 met voorstelling van heiligen waarvan er negen verwijzen naar de familie De Laey, stichters en weldoeners van de parochie. XX a-kruisweg door atelier Slabbinck (Brugge). Orgel in 1865 geplaatst en afkomstig uit kerk van Heule.

Referentie(s)

A.R., D.V.G. 5328.
MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, dl. I, Decanaat Hooglede (De Geite), Sint-Jozefskerk, s.l., s.d., p. 82-83.
ROOSE P., persoonlijke notities.
ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Roeselare en Torhout, kanton Roeselare, Brussel, 1976-1978, p. 19-20.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Amersveldestraat

Amersveldestraat (Hooglede)

omvat Orgel kerk Sint-Jozef (wijk De Geit)

Hooglede (Hooglede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.