erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
50954
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50954

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve met 19de-eeuws uitzicht aangeduid op de Ferrariskaart met andere configuratie, enkel het woonhuis vertoont grosso modo dezelfde ligging; eveneens aangeduid op Atlas der Buurtwegen (1843) met zelfde ligging voor woonhuis + stal en schuur, de overige aangeduide gebouwen zijn niet meer aanwezig; erftoegang beschaduwd door twee linden. Doorheen het erf loopt heden een weg naar de dieperin gelegen bebouwing. Losse, lage bestanddelen van verankerde rode baksteen onder pannen zadeldaken.

Ten noorden van het erf, boerenhuis met beboomd voortuintje; zes traveeën met links aansluitende stal onder overkragend pannen zadeldak (nok parallel aan de straat). Woonhuis met later gecementeerde lijstgevel voorzien van schijnvoegen. T-kozijnen en geajoureerde rolluikkasten. Deur met steekbogig glas-in-loodbovenlicht. Ten noorden van stal overdekte mestvaalt onder hoog pannen schilddak (nok parallel aan de straat), inmiddels ingestort.

Ten westen, dwarsschuur (nok loodrecht op de straat) met recente aanbouw ten W. ervan. Uilengat en heiligennis in de zuidelijke puntgevel. Ten westen, op de tegenover liggende straatzijde, tot drieledige ast opgemetseld schuurtje. Rechts is het schuurtje onder zadeldak nog integraal bewaard; het centrale deel, met één bouwlaag verhoogd en onder zadeldak, is voorzien van een korfbogige poortopening waarboven laadluik; linker volume van verankerde baksteenbouw onder golfplaten lessenaarsdak.

Ten noorden van de ast, neogotische veldkapel met opschrift "Nog nooit, O Moeder is 't vernomen dat ge ongetroost hebt laeten gaen de zondaers als zy tot U komen en zwaar beladen voor U staan. Anno 1884". Rode baksteenbouw onder bitumen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Puntgevel geflankeerd door twee met casementen afgewerkte hoeklisenen onder natuurstenen top. Paneeldeur met fijn smeedijzeren traliewerk onder spitsbogig boogveld.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50954 (Geraadpleegd op 21-06-2021)