Dominiek Savio Instituut

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Hooglede
Deelgemeente Gits
Straat Koolskampstraat
Locatie Koolskampstraat 24, Hooglede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hooglede (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Hooglede (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dominiek Savio Instituut

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Beeldbepalend complex van het Dominiek Savio Instituut, dat onderwijs en zorg verschaft aan motorisch gehandicapten, en de daaraan verbonden beschutte en sociale werkplaatsen. Ontstaan in het "kasteel Mariasteen" en gestadig uitgebreid aan de Koolskampstraat, heden reikend tot de Stationsstraat. Het kloosterdomein van de witte paters, het voormalige station en de melkerij Sint Jacob werden in het instituut geïntegreerd.

1906-1907: bouw van het zogenaamde "kasteel Mariasteen" door K. Gillès de Pélichy. 1907-1908: oprichting van het klooster der witte paters op grond geschonken door K. Gillès de Pélichy.

In 1918: vernieling van het kasteel door Duitsers; nadien heropgebouwd evenwel zonder de toren, en met verlaagde l.vleugel van vier in plaats van drie traveeën.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog: kasteel achtereenvolgens gebruikt als vakantieoord van de Klaroenen, "Klaroenerburg", en als verblijfplaats voor verzwakte oorlogskinderen; op het einde van de oorlog bezet door de Duitsers.

In 1950: onderbrengen van de monitorenschool in het kasteel. In 1954: opstarten van het Hoger Instituut voor Kinesitherapie en Massage. 1958: na het vertrek van de paters trekken de monitoren in het klooster; omwille van de praktijklessen in het Hoger Instituut opname van mindervalide kinderen en oprichting van het Dominiek Savio Instituut.

1960: aankoop van het kasteeldomein door het Instituut. In 1972, sloop van het klooster, waarna bouw van het complex 't Withuys; de omheiningsmuur met typerende steunberen en de vroegere stal, worden behouden, laatstgenoemde is heden verbouwd tot restaurant.

Uitbreidingen vanaf de jaren 1950 overwegend in landelijke stijl; opmerkelijke spievormige verbindingsarchitectuur van 1998 naar ontwerp van P. De Hullu (Harelbeke) met interieur getypeerd door zuilengalerij over twee bouwlagen en glazen dak verstevigd door middel van radiale trekankers. In 1999 verbouwing naar ontwerp van B. Vautrin (Rumbeke) tot onder meer feest- en conferentiezaal van de voormalige melkerij Sint Jacob aan de Stationsstraat, teruggaand op 1936 en gefusioneerd in 1967 met Comelco. Vermeldenswaardig zijn het kasteel met de voormalige stal, zogenoemd "Neerhof" en het station.

HANSELAAR J., Architect Philippe De Hullu, Interieur hand in hand met architectuur, (Bouw & Renovatie, nummer 57, 2000), 10-13.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolskampstraat

Koolskampstraat (Hooglede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.