erfgoedobject

Neoclassicistische kapel met Toscaanse galerij

bouwkundig element
ID: 5119   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5119

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel in neoclassicistische stijl te dateren in het tweede kwart van de 19de eeuw, gelegen op de binnenplaats van een voormalig kantoorgebouw uit de latere jaren 1960, vandaag omgevormd tot studentenhuisvesting. De kapel werd opgetrokken door de Soeurs de Notre Dame, een zusterorde uit Namen, die in 1838  een meisjespensionaat had gevestigd in het voormalige hotel Ullens-Cornelissen. De kapel waarin een laat-barokke Toscaanse galerij uit het tweede kwart van de 18de eeuw is geïntegreerd, vormt een van de restanten van dit gebouwencomplex, dat ook het aanpalende hotel de Terwangne omvatte. In de Blindestraat bleef nog een gebouw bewaard dat in 1844 door de Soeurs de Notre Dame was aangepast.

Het hotel Ullens-Cornelissen, dat zich uitstrekte tot de Blindestraat, klom in kern minstens op tot de 16de eeuw. De traditionele voorbouw met een 17de-eeuws dakvenster in barokstijl werd in 1810 in laatclassicistische stijl heropgebouwd. Opdrachtgever was François Joseph Ullens (1769-1819), in 1791 gehuwd met Marie-Thérèse Cornelissen de Schooten (1769-1843). Dit gebouw werd in 1965 gesloopt.

Gebouw op een rechthoekige plattegrond van drie bij vijf traveeën en drie bouwlagen onder een achteraan afgesnuit zadeldak. Galerij uit blauwe hardsteen op de begane grond van de zuid- en oostgevel, respectievelijk drie en vijf traveeën breed, opgebouwd uit rondbogen met geprofileerde archivolt en voluutsleutel, rustend op Toscaanse kolommen; natuurstenen engelenfiguren in de boogzwikken aan de oostzijde. Deze wordt bekroond door een klassiek hoofdgestel met architraaf, trigliefenfries en kroonlijst, eveneens uit blauwe hardsteen. De bovenverdiepingen uit beschilderd baksteenmetselwerk, wordt geritmeerd door rondboognissen waarin dito vensters op kordonvormende lekdrempels, waarbij doorgetrokken imposten de eerste verdieping accentueren. Een gevelbreed driehoekig fronton bekroont de zuidgevel. De eenbeukige kapel met in het volume geïntegreerde halfronde apsis besloeg de bovenverdiepingen, ontsloten door een traphal aan de zuidzijde.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 838#267 en 838#208, foto 40#1005.
  • DE LATTIN A. [1934]: Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagsche Oud-Antwerpen, Schoten, 189.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neoclassicistische kapel met Toscaanse galerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5119 (Geraadpleegd op 06-04-2020)