De Sonnewijser

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Keizerstraat
Locatie Keizerstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Zonnewijzer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument De Sonnewijser: voorgevel
gelegen te Keizerstraat 15 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 14-04-1944.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis "de Sonnewijser", vormde in de 16de eeuw één patriciërswoning met het aanpalende, in 1965 gesloopte hotel op nummer 13, die werd bewoond door burgemeester Nicolaas Rockox de oude. Het pand kwam later in het bezit van de familie Moretus. In 1886 werd de tweede verdieping toegevoegd naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans. Opdrachtgever van deze ingreep was burggraaf Ludovic van de Werve d’Immerseel (Antwerpen, 1859-Antwerpen, 1942), in 1887 gehuwd met gravin Charlotte de Lannoy (Brussel, 1863-Pulle, 1936). Het gevelfront werd in 1967 gerestaureerd onder leiding van de architect Marc Appel.

François Baeckelmans was als architect actief van vermoedelijk midden jaren 1850 tot zijn overlijden in 1896. Vroeg in zijn loopbaan voltooide hij enkele belangrijke ontwerpen van zijn vroegtijdig overleden, jongere broer Louis Baeckelmans, waaronder het Gerechtshof aan de Britselei. In zijn eigen ontwerpen verruilde hij het conventionele neoclassicisme al in een vroeg stadium voor de pittoreske neo-Vlaamserenaissance of de neogotiek. Tijdens de latere jaren 1880 ontwierp Baeckelmans het grauwzustersklooster in de Lange Sint-Annastraat, het redemptoristenklooster aan het Hopland en het Instituut Onze-Lieve-Vrouw aan de Amerikalei. Tot zijn laatste realisaties behoort de Sint-Rochuskerk met pastorie te Deurne.

Brede rijwoning van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. De huidige gevelordonnantie met frontispice in rococostijl is te dateren even na 1760, doch de oudere kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw wordt aangegeven door de gekrulde ankers, het kwartholbeloop en wigvormige ontlastingssysteem van de vensters. François Baeckelmans trok de frontispice door over de toegevoegde verdieping, en bekroonde het middenrisaliet met een gebogen pseudo-fronton. Het uitzicht van de 18de eeuwse risalietbekroning is niet gekend.

Lijstgevel met parement uit witte natuursteen, verlevendigd met blauwe hardsteen (frontispice), eindigend op een holronde daklijst en houten kroonlijst. Het middenrisaliet gemarkeerd door zandstenen lisenen met lijstkapiteel, vermengt in de frontispice een late volplastische en classicerende barokstijl met rocaille-ornamenten. Rechthoekige vleugeldeur met sierlijk rondbogig bovenlicht gevat in een spiegelboogvormige hardstenen omlijsting met sierlijke sluitsteen en versierde zwikken, geflankeerd door Ionische pilasters waarop een gebogen gekorniste waterlijst; hogerop schouderboogvormige vensters in een doorlopende arduinen omlijsting, onderaan eindigend op postamenten met schelpmotief en bovenaan bekroond door een radvenster met bloemtracé, schelpvormige sluitsteen en vleugelstukjes. Verder registers van rechthoekige vensters met kwartholle dagkanten, latere arduinen lateien en lekdrempels, kordonvormend op de toegevoegde tweede verdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1886#192 en 18#49993.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Keizerstraat

Keizerstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.