erfgoedobject

Gemeentelijke begraafplaats

bouwkundig element
ID
51252
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51252

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op de hoek met Hinnebilkstraat. Gemeentelijke begraafplaats aangelegd vanaf 1859, opeenvolgende uitbreidingen in 1885, 1934 en 1978. Toegang ten westen via smalle laan met knotacacia's naar de Schoolstraat (links van nummer 10) en ten noorden aan de Hinnebilkstraat.

Ten westen, oudste gedeelte van 1859 op een stuk grond geschonken aan de gemeente door C.A.C. graaf des Cantons de Montblanc baron van Ingelmunster. Centraal pad gericht op de grafkapel van de familie de Montblanc en afgezet door middel van imposante rijen van groene en rode beuken. In dit gedeelte, familiegraven uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Neogotisch getinte arduinen grafmonumenten met uitgewerkte kruisen onder meer van 'gesnoeide boomstammen' op trapvormige onderbouw. Familiegraf Loosveld van circa 1933: arduinen grafplaat met aan het hoofdeinde engel opkijkend naar een met bloemen behangen kruis. Familiegraf van de textielfabrikant R. Schotte van circa 1933: grafplaat met aan het hoofdeinde, tegen een muur, levensgroot bronzen vrouwenbeeld met gesluierd hoofd en gelaat, gesigneerd "Kühne Beveridge" (°1877 Springfield, Illinois). Naast een gelegen art-decogetinte grafmonumenten van de families A. Pillen-Taillieu en Verhaest-Descheemaeker, laatst genoemde gesigneerd J. Pouille (Roeselare).

Grafkapel van 1865, naar verluidt naar ontwerp van van Pierre Croquison (Kortrijk), naar het model van de romaanse grafkapel Sainte-Croix van de abdij Montmajour nabij Arles. Gebouwd op laag plateau; omheinend bakstenen muurtje, met ter hoogte van de waterspuwers zandstenen bas-reliëfs met bloemenkrans- en kruismotief (niet aanwezig bij het geïmiteerde model).

Centrale aanleg op vierlobbig plan met een voorgeplaatst rechthoekig westportaal onder zadeldak; vierkante kruising onder haakse (snijdende) zadeldaken met bekronend klokkentorentje. Gele baksteenbouw met accentuerend gebruik van zandsteen en witte baksteen voor frontons en sierelementen; bedaking van natuurstenen platen. Apsissen gemarkeerd door steunberen en een smal rondboogvenstertje op afzaat; omlopende kroonlijst op typische, geprofileerde kraagstukjes. Blinde bovenmuren van de kruising onder frontons met gelijkaardige omlijning. Westportaal bekroond met analoog fronton voorzien van het wapenschild van de familie de Montblanc. Rondboogdeur met maaswerk en glas in lood in het bovenlicht.

Sober bepleisterd interieur; overwelfd door middel van een tongewelf voor het portaal en een kloostergewelf voor de centraalbouw; doorlopende lambrisering. Eenvoudig altaar op korte zuilen met knoppenkapitelen in de oostelijke apsis. In het portaal natuurstenen plaat met namen van de overleden de Montblancs vanaf 1861. Grafkelder met een viertal grafplaten.

Ten oosten van de kapel, gedeelte naar verluidt ingericht in 1934 met recentere (familie)graven; aanleg gericht naar calvariekruis met houten Christusbeeld op arduinen en gecementeerde sokkel.

  • Verscheure A., Grafkapel Ingelmunster, in Den Hert, XIV, 2, 1993, p. 9.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentelijke begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51252 (Geraadpleegd op 16-06-2021)