Den Joseph naer Egypten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Keizerstraat
Locatie Keizerstraat 63, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Joseph naer Egypten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Herenhuis Den Joseph naer Egypten: voorbouw
gelegen te Keizerstraat 63 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis dat uit drie vleugels bestaat ingeplant rond een binnenplaats, en in kern opklimt tot de 16de eeuw. Het gevelfront werd in classicistische stijl heropgebouwd omstreeks 1780, in opdracht van Charles Joseph van Havre en Maria Theresia Moretus. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een hardstenen plint, vijf traveeën breed, twee bouwlagen en een mezzanine hoog, onder een zadeldak. De opstand met verkleinende ordonnantie wordt verticaal geritmeerd door brede lisenen, en is afgewerkt met een geprofileerde daklijst onder de kroonlijst op klossen. Regelmatige registers van vlak omlijste rechthoekige vensters op geprofileerde lekdrempels, de borstweringen versierd met panelen. In de vijfde travee Lodewijk XVI-rondboogpoort in hardstenen geprofileerde omlijsting met sluitsteen en imposten op neuten, geflankeerd door pilasters met stafwerk en guttae, waarop een brede waterlijst met eierlijst rust; festoenen in de zwikken.

Aan drie zijden van de binnenplaats bepleisterde en beschilderde gevels van twee bouwlagen en elk vier traveeën, met registers van rechthoekige vensters en dakkapellen. De noordvleugel onderscheidt zich door een steil zadeldak met aandaken en een dubbele rij dakkapellen.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Keizerstraat

Keizerstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.