erfgoedobject

Maria Rustoord

bouwkundig element
ID
51271
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51271
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Maria Rustoord" van de 'Zusters van Maria Ingelmunster'. In 1827 aankoop van een aantal gebouwen aan de Weststraat door de 'Burelen van Weldadigheid' van Ingelmunster om er een oudemannenhuis in te richten, vanaf 1848 tevens weeshuis.

In 1870 gedeeltelijke en in 1933 definitieve overname van het wees- en oudemannenhuis door de 'Zusters van de Heilige Familie van Pottelberg' (Kortrijk).

In 1948 overname door de 'Zusters van Maria Ingelmunster'; afschaffing van de wezenschool en oprichting van een gewone lagere en kleuterschool (eerst genoemde tot 1968).

U-vormig complex met sterk verbouwde vleugel uit de jaren 1930 aan straatzijde. Vermeldenswaardige achteringelegen kapel haaks op de laatst genoemde vleugel georiënteerd en een laag bakstenen langgestrekt hoevetje, uit de jaren 1920-1930, in 1975-1976 verbouwd tot asielruimte " 't Cluyseken"; typerende laadvensters onder overkragend zadeldak.

Noord-zuid-georiënteerde kapel, in 1935 ingehuldigd; toegang vanuit een recente kloostergang. Zaalkerkje van vier traveeën met een koor van één rechte travee en een vijfzijdige apsis. Donkere baksteenbouw; afdekking door middel van leien zadeldaken (nok loodrecht op de straat); vereenvoudigde streekeigen elementen als aandaken met arduinen dekplaten; dakruiter; interpretatie van traditionele steunberen en rondboogvensters op afzaat, gekoppeld in het schip en koor; groot rondbogig vierlicht in de noordgevel.

Sober bepleisterd interieur naar streekeigen patroon overkluisd d.m.v. houten spitstongewelven met kruinrib en straalgewelf boven het koor; evenwel ongebruikelijke lisenen ter opvanging van de gekoppelde gordelbogen; brede spitsboogvormige triomfboog , herhaald tussen de koortravee en apsis.

  • VERSCHEURE A., Armenzorg, oudemannenhuis en wezenhuis te Ingelmunster 1800-1950, in Den Hert, XII, 2, 1991.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C. & VANNESTE P. met medewerking van TANSENS A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Maria Rustoord [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51271 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.