erfgoedobject

Hoekhuis in traditionele stijl

bouwkundig element
ID: 5141   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5141

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel breedhuis op de hoek van Keizerstraat en Paternosterstraat, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Als eigen woning gerestaureerd naar een ontwerp door de architect Georges Gilliot uit 1972. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de Keizerstraat, Vlaamse pannen). Lijstgevel met wit gekaleid bak- en zandstenen parement verankerd door muurankers met gekrulde spie; bakstenen sokkel met een zandstenen afschuining. Rechthoekige vensters met kwartholprofiel en vernieuwende arduinen lateien en lekdrempels. Rechthoekige deur met rondboogvormig bovenlicht in een recente arduinen omlijsting in de laatste travee. Hardstenen straatnaambord. Blinde zijgevel met links acht treden; verder in de Paternosterstraat verankerde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met getrapt dakvenster (drie treden) met topstuk waarin rechthoekig venster met kwartholbeloop en uitspringende latei. Overhoekse baksteenfries onder de kroonlijst; rechthoekige beluikte vensters met links twee bewaarde kloosterkozijnen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#54642.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs : Plomteux, Greet, Steyaert, Rita, Manderyck, Madeleine
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis in traditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5141 (Geraadpleegd op 19-05-2019)