erfgoedobject

Passementerie Ph. Meert & Zn.

bouwkundig element
ID: 516   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/516

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In de Passementerie Ph. Meert & Zn (als bedrijf opgericht in 1884, doch sinds 1972 ondergebracht in volledig nieuwe lokalen), zijn nog steeds een aantal oude houten passementgetouwen, met vliegende schietspoel, in gebruik. Twee ervan - alhoewel herhaaldelijk hersteld - dateren uit het vierde kwart van de 19de eeuw, doch zijn duidelijk gebaseerd op een ouder type; de andere werden nadien volgens eenzelfde bouwwijze geconstrueerd.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Passementerie Ph. Meert & Zn. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/516 (Geraadpleegd op 01-12-2020)