Drie boerenarbeidershuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lichtervelde
Deelgemeente Lichtervelde
Straat Marktplaats
Locatie Marktplaats 6, Lichtervelde (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lichtervelde (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Lichtervelde (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 20-09-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ten noordwesten van de Marktplaats, drie boerenarbeidershuisjes met voortuintje afgesloten door ijzeren hek; eveneens toegankelijk via de Burgemeester Callewaertlaan nrs. 3-9 (achtergevel). Naar verluidt zouden ze teruggaan op de 18de eeuw; alvast aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). Circa 1820 tot circa 1850 gebruikt als schoolgebouw. Daarna wordt, naar verluidt, één van de huisjes ingericht als jeneverstokerij. In de 19de eeuw uitbreiding ter hoogte van opkamertravee rechts, zie de bouwnaad in de rechter zijgevel waarbij symmetrisch dak tot mank zadeldak uitgebreid werd. Heden wordt het linker huisje als Museum van de "Heemkundige Kring Karel Van de Poele" gebruikt.

Lage huizenrij van acht traveeën op gepikte plint en onder mank zadeldak (nok parallel aan de Burgemeester Callewaertlaan, Vlaamse pannen). Verschillende keren verbouwd en verhoogd, zie westgevel met bouwnaden en dubbele vlechtingen. Gewitte verankerde baksteenbouw op gepikte plint. In de voorgevel, houten kruiskozijnen met fijne roedeverdeling en beluikte benedenvakken. Deels blinde achtergevel (rechts), opkamers ter hoogte van de vijfde, achtste en negende travee, betraliede opkamervensters deels met kozijnramen. Gaaf bewaard, deels 18de-eeuwse interieurs van linker huisje. Leefkamer met brede haard en rechts muurkast. Op elkaar gestelde kelders voorzien van tongewelf en vloer van hardsteen; korfbogige keldervensters uitkomend in de uitbreiding uit de 19de eeuw.

  • Mondelinge en schriftelijke informatie van de 'Heemkundige Kring Karel Van de Poele'.
  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. 2167.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marktplaats

Marktplaats (Lichtervelde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.