erfgoedobject

Klooster der zusters paulinen en school

bouwkundig element
ID: 51691   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51691

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nr. 36. Klooster der zusters paulinen met l. vrije basisschool en r. middenschool.

Ca. 1834: vestiging van klooster. 1843: bouw van z.g. Franse klassen, speldenwerk- en tekenschool. 1861: inwijding kapel (cf. gedenksteen). 1879: bouw van St.-Aloysiusschool met erboven congregatiezaal (inmiddels afgebroken); 1904: bouw van meisjesklassen;

1910: herbouw van klooster n.o.v. T. Nolf (Torhout). W.O. I en II : zware bomschade op 26 oktober 1917 en 27 mei 1940. 1946: wederopbouw van kook- en naaischool n.o.v. U. D'Helft (Brugge). Recentere uitbreidingen. Oorspronkelijk ook boerderij. Vermeldenswaardig zijn het klooster van tien trav. (1910) + l. vier bredere schooltrav. (1948) en twee bouwl. in streekeigen neogotische stijl. Donkerrode, verankerde baksteenbouw, verfraaid met sierankers; pannen schilddak (nok evenwijdig met straat). Lijstgevel met ritmerende Brugse trav. afgelijnd door geprofileerde lichtrode baksteen. Meer uitgewerkte kloostergevel: tiende inkomtrav. uitlopend in een schoudergevel met beeldennissen van Maria en H. Vincentius à Paulo; puntgevel boven de vierde en zevende trav. Vier dakkapellen onder plat dak in het schoolgedeelte. Ten N. kloosterhof.

Ten O. kapel (nok loodrecht op straat), r. ervan muur waarachter speelplein en klassenlokalen. Kapel met dakruiter, nieuw parement zijde speelplaats; idem voor schoolgebouw. Interieur van de kapel vernieuwd ca. 1970, o.m. verlagen van plafond.

  • GAL Bouwaanvragen 1910, 1946.
  • VANDEWALLE G., Lichtervelde, Wandeling vanaf het stationsplein naar het marktplein, Lichtervelde, s.d., p. 32, 34 b.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster der zusters paulinen en school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51691 (Geraadpleegd op 16-10-2019)