erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
51717
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51717
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kasteelstraat. Semi-gesloten hoeve aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) met dezelfde opstelling voor het woonhuis. Lage losstaande bestanddelen van verankerde, rode baksteen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rond een begraasd erf met open mestvaalt; erftoegang ten zuidoosten, aan de straatzijde. Meidoornhaag rondom vierkant perceel ten noordoosten.

Ten zuiden, aan de straat, boerenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw; vijf traveeën onder overkragend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) op houten modillons; één opkamertravee aan erfzijde. Witgeschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Bewaarde ramen met luiken, opkamervenster voorzien van diefijzers. Ten oosten, lager gedeelte onder zadeldak met twee blinde vensters aan straatzijde. Ten westen, lager aanleunend gedeelte van één travee onder lessenaarsdak met afgeronde hoek. Voorts twee stalvleugels ten oosten.

Ten zuidoosten, stalvleugel onder zadeldak; jaartal 1881 aangegeven door baksteenkoppen in de oostgevel, schuurvleugel met horizontale en latere verticale plankenbeschieting wijzend op houtbouw. Overige hoevegebouwen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51717 (Geraadpleegd op 13-06-2021)