erfgoedobject

Vrije vakschool

bouwkundig element
ID
51844
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51844

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vrije vakschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Nationaal Schoeiselmuseum
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige Vrije Vakschool; die thans het Nationaal Schoeiselmuseum, het schildersbedrijf Vanrenterghem en de Stedelijke Leergangen herbergt. School ontstaan uit de lessenreeks die schoenmaker E. Dierick vanaf 1900 geeft in de lokalen van "De Gilde" aan de Kruisstraat.

In 1912: uitgegroeid tot een gesubsidieerde school, en gevestigd in de Wijngaardstraat.

1935: oprichting van een nieuw schoolgebouw naar ontwerp van E. Allewaert (Izegem), bestaande uit een vleugel aan de straat met toegang en gemengde administratieve en pedagogische functie + aanpalende conciërgewoning en een achterin gelegen gebouw dat uitsluitend werkplaatsen en leslokalen herbergt. Speelplein tussen beide en verbindende oude gebouwen.

1940: afbraak van een deel van de oude gebouwen van 1912 ten noordwesten (naaste de Gilde); worden vervangen door nieuwbouw (nu Blok III), eveneens naar ontwerp van E. Allewaert. Deze vleugel herbergde op het gelijkvloers keuken en refter (nu tentoonstellingszaal), op de eerste verdieping slaapzaal en op de tweede verdieping een atelier (nu klaslokaal).

1948: uitbreiding van de vleugel aan de Wijngaardstraat naar het noorden toe, met drie grote werkplaatsen, thans worden daar nu de directie en twee schildersateliers van de academie ondergebracht.

1958: tweede en laatste uitbreiding met twee grote zalen, nu tentoonstellingsruimte van het schoeiselmuseum en op de verdieping een atelier.

Vanaf 1962: overbrenging van de vakschool naar de Italianenlaan; lokalen ingenomen door het Nationaal schoeiselmuseum, de stedelijke bibliotheek en de politiekantoren.

Vanaf 1966: wordt ook de academie er in ondergebracht en vanaf 1971 de Stedelijke Leergangen.

Het voorgebouw van 1935, thans schilderbedrijf, omvatte de conciërgewoning van het enkelhuistype in de oorspronkelijk lagere (zie bouwnaad) twee linker traveeën, het uitstekende volume van de vakschool met toegang, herbergde de tentoonstellingszaal en directeursbureau op de beneden- en tekenzaal en ateliers op de bovenverdieping.

Gele baksteenbouw (Nieuwpoortse) op arduinen plint. Concept en uitvoering aansluitende bij de meer vooruitstrevende architectuurstijlen, zie oorspronkelijke harmonieuze volumewerking (thans verbroken door de toegevoegde bouwlaag, links), de afgeronde hoeken en vensterregisters. Horizontaliserende verdiepte lintvoegen en betonnen, witgeschilderde lateien; verticaliserende linker hoekpenant -oorspronkelijk met opschrift vrije vakschool in typische belettering- en doorlopende erker van de bovenverd. Vensterbanken van zwartgeglazuurde tegels. Behouden, groen- en zwartbeschilderd houtwerk. Nieuwe metalen vleugeldeur in de afgeronde inkom en groot linker venster dat de linker deur en het benedenraam van de conciërgewoning vervangt.

Achtergebouw van 1935 (Stedelijk Leergangen) met typerende grote rechthoekige vensters, eigen aan klaslokalen. Deurtravee gemarkeerd door licht overkragend bovenverdieping met hoge, rechthoekige vensterpartij met betonglas, die het trappenhuis situeert; portaal met afgeronde hoeken. Interieur met bewaarde granitotrap.

De uitbreidingen van 1940 (Stedelijke Leergangen) en 1958 (Schoeiselmuseum) in aansluitende bouwstijl, doch met strakkere gevelbehandeling; typerende grote rechthoekige vensters onder doorgetrokken betonnen lateien.

  • Ecole professionelle à Iseghem, in Bâtir, jg. 6, nr. 59, oktober 1937, p. 1417.
  • Open Monumentendag 1992, Van "Vrije Vakschool" tot "Stedelijke Leergangen", 1992, z.p.
  • VANDROMME A., Izegem vroeger, beeld van een stad, Izegem, 1989, p. 160.
  • VERBEKE P., Architectuur in Izegem tijdens het interbellum, een overzicht van de belangrijkste stijlstromingen en de realisaties van de voornaamste architecten, 3 dln., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1997-1998, p. 91.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C. & VANNESTE P. met medewerking van TANSENS A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vrije vakschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51844 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.