Jeneverhuis Van Hoorebeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Van Hoorebekeplein
Locatie Van Hoorebekeplein 2, 3, Eeklo (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Eeklo (adrescontroles: 05-06-2008 - 05-07-2008).
  • Inventarisatie Eeklo (geografische inventarisatie: 01-05-2001 - 31-05-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jeneverhuis Van Hoorebeke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Resterend deel van de voormalige jeneverstokerij Van Hoorebeke, de enige Belgische jeneverstokerij op basis van jeneverbessen. Deel van de voormalige stoomstokerij, voorheen gelegen achter het thans verdwenen huis van de familie Van Hoorebeke in Boelare. De stokerij Van Hoorebeke werd in 1772 van Lembeke overgebracht naar Eeklo, eerst aan de oostzijde van Boelare, en in 1779 verplaatst naar de huidige locatie. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de stokerij geleid door de gebroeders Felix en Henri Van Hoorebeke. In 1867 werden grondige verbouwingswerken uitgevoerd en een nieuwe stoomstokerij opgericht. Na het overlijden van Felix kwam zijn broer Edmond, brouwer en burgemeester van Ledeberg, in het bedrijf. Hij kocht in 1879 de jeneverstokerij en de huizen in Boelare. Het bedrijf werd verder uitgebreid en vernieuwd. Ook het herenhuis aan de straat werd in 1896 vervangen door een nieuw huis. Zijn zoon George zette het bedrijf verder tot 1949, waarna de verkoop volgde. De jenever werd verder gestookt door de Nv Fourcroy uit Brussel, en nu door stokerij Filliers uit Bachte-Maria-Leerne. Het brouwershuis aan de straat werd gesloopt en het nog bestaande gedeelte van de oude stokerij werd heringericht tot jenevermuseum.

Het bewaarde gebouw vormde als opslagplaats slechts een deel van het oorspronkelijke complex, en werd volgens het kadasterarchief gebouwd in 1893-1984 in opdracht van Edmond Van Hoorebeke; een ingemetselde steen naast de middelste deur vermeldt "? Van Hoorebeke 1867", is naar verluidt afkomstig uit de achtergevel en is hier geplaatst bij de restauratie en herbestemming van het gebouw. Na de verkoop werd de vroegere opslagplaats door de nv Fourcroy gerestaureerd en heringericht. Langgerekt gebouw van in totaal 17 traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak, in eclectische stijl. Witgeschilderde baksteenbouw met lijstgevel doorbroken door drie accentuerende licht uitspringende traveeën met in- en uitgezwenkte topgevels, op de uiterste en de middelste travee. Gootlijst rustend op klossen. Travee-indeling gemarkeerd door traveenissen, afgelijnd door tandlijst en op de penanten voorzien van grote sierankers. Gekoppelde tweelichten met arduinen deelzuiltje en ontlastingsboogjes. In topgevels rondboogvormige vensters, voorheen laadluiken.

  • CLAEYS R. – VAN DE WOESTIJNE P., Eeklo tijdens het interbellum, in Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, XI, 1997, 3, p. 110.
  • EECKHAUT V., Even voorstellen … Oostvlaamse Jeneverroute, in Toerisme Oost-Vlaanderen, XIL, 1992, 5, p. 150-153.
  • HAMERLINCK W., Van Hoorebeke, de tak van de Eeklose Jeneverstokers, in De Eik, XI, 1986, 1, p. 2-70.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Eeklo

Eeklo (Eeklo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.